Trang chủ    Tin tức    Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thứ hai, 16 Tháng 8 2021 15:11
608 Lượt xem

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Ngày 16/8, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị trực tuyến, gồm 64 điểm cầu trong cả nước, triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu tham luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  (ảnh:dangcongsam.vn)

Tại điểm cầu Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo; cùng dự có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Tại điểm cầu các địa phương, có các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; các ban xây dựng Đảng; ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trưởng các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XIII đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nhiều thành tích mới đa dạng, hiệu quả. Việc tổ chức hội nghị hôm nay là hoạt động thiết thực nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân; phát huy vai trò của mỗi tổ chức để phối hợp thống nhất hành động trong khối Đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.

Đây là lần đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức một Hội nghị thống nhất, phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với quy mô toàn quốc, có hơn 2.000 đại biểu tham dự ở 64 điểm cầu.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại hội nghị, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức để triển khai thực hiện, đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo đó, trọng tâm là tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện giám sát và phản biện xã hội ngày càng có hiệu quả cao; phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là: Chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; đồng thời phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Xác định giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ trọng tâm, hội nghị thống nhất tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; tham gia các đoàn giám sát tối cao của Quốc hội; các cuộc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia; giám sát việc lập và thực hiện các Quỹ ngoài ngân sách nhà nước, nhất là các quỹ vận động, đóng góp của tổ chức, cá nhân, của toàn xã hội; giám sát sự nêu gương của cán bộ, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ; các nội dung khác khi cần thiết qua ý kiến phản ánh của nhân dân. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Đoàn, Hội các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư.

 

Các đại biểu trao đổi trong khuôn khổ Hội nghị (Ảnh: dangcongsan.vn)

BBT (dẫn từ nhandan.vn)

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền