Trang chủ    Tin tức    Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2021
Thứ hai, 27 Tháng 9 2021 16:37
681 Lượt xem

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2021

(LLCT) - Sáng ngày 27/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến và trực tiếp Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2021. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Lễ khai giảng.

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Dương Trung Ý nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các giảng viên, báo cáo viên và hơn 70 cán bộ, biên tập viên đồng thời là học viên đã tham dự Lễ khai giảng.

Đồng chí khẳng định, Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo chí năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, với những yêu cầu rất cao và tinh thần khẩn trương đối với các cơ quan báo chí của Học viện: Trước hết, đó là tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, tác động toàn diện đến các mặt của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động báo chí, xuất bản. Thứ hai, trong bối cảnh đó, hệ thống báo chí cả nước thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đó là tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIIIvà các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Đồng thời, tập trung, xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thứ ba, hệ thống cơ quan báo chí của Học viện đang trong lộ trình đổi mới, sắp xếp lại mô hình tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động, nâng cao chất lượng các tạp chí in, phát triển các tạp chí điện tử; xây dựng tạp chí đạt chuẩn quốc tế với rất nhiều việc phải làm; từ đổi mới nhận thức, tư duy đến phong cách, lề lối làm việc. Thứ tư, Liên Chi hội Nhà báo Học viện đã được thành lập, là hạt nhân quy tụ, đoàn kếtđội ngũ những người làm công tác báo chí của hệ thống Học viện tham gia, góp phần bảo vệ quyềnvà lợi ích hợp pháp của hội viên, phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ,năng lực lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức và là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ, biên tập viêncác cơ quan tạp chí, bản tin của Học viện càng phải không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, cả lý luận chính trị, trình độ chuyên môn,kỹ năng, nghiệp vụ công tác và ngoại ngữ, tin học.

Báo chí Học viện thuộc nhóm báo chí Trung ương Đảng, có nhiệm vụ trực tiếp làm công tác tư tưởng lý luận, thông tin tuyên truyền nền tảng tư tưởng, lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng và đồng thời là cơ quan nghiên cứu, ngôn luận luận khoa học của Học viện. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các tạp chí phải đẩy mạnh đổi mới, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, trong đó trước hết và quan trọng nhấtlà đổi mới, hoàn thiện quy trình, quy chuẩn các mặt công tác. Vì thế, công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, biên tập viên càng phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện với nhiều hình thức, trong đó có việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2021 được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 1/10, gồm các nội dung cơ bản: Kỹ năng viết bài báo khoa học và quy trình, quy chuẩn biên tập bài tạp chí khoa học; Một số kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng tạp chí khoa học chuẩn quốc tế; Tạp chí của Học viện với nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tạp chí của Học viện với thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh mới; Thảo luận, góp ý dự thảo Đề án sắp xếp, đổi mới các tạp chí của Học viện đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Để đáp ứng những nội dung trên, Ban Tổ chức lớp học đã mời các đồng chí giảng viên, báo cáo viên là các cán bộ lãnh đạo Học viện, trực tiếp phụ trách công tác báo chí, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng; lãnh đạo cơ quan báo chí giàu kinh nghiệm đã xây dựng thành công tạp chí đạt chuẩn khu vực ASEAN và chuẩn quốc tế; các giảng viên giàu kinh nghiệm về báo chí, xuất bản giới thiệu chuyên đề và trao đổi với lớp học.

M.D

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền