Trang chủ    Tin tức    Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021
Thứ sáu, 12 Tháng 11 2021 13:56
2275 Lượt xem

Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021

(LLCT) - Ngày 08-11-2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021. Theo đó, cả 3 ấn phẩm của Tạp chí Lý luận chính trị đã được Danh mục Tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2021 công nhận với mức điểm từ 0-1,0. Ngành Báo chí - Truyền thông 0-0,75 điểm; các ngành Luật học, Kinh tế, Khoa học an ninh, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học được 0-0,5 điểm. Tạp chí Lý luận chính trị đăng tải nguyên văn Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN và danh mục các Tạp chí được công nhận theo quyết định của Hội đồng.

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2021 Xem tại đây.

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2021 Xem tại đây.

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực năm 2021 Xem tại đây.

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2021 Xem tại đây.

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2021 Xem tại đây.

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2021 Xem tại đây.

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2021 Xem tại đây.

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học năm 2021 Xem tại đây.

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm năm 2021 Xem tại đây.

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2021 Xem tại đây.

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2021 Xem tại đây.

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ năm 2021 Xem tại đây.

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2021 Xem tại đây.

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2021 Xem tại đây.

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2021 Xem tại đây.

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học năm 2021 Xem tại đây.

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2021 Xem tại đây.

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2021 Xem tại đây.

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học năm 2021 Xem tại đây.

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2021 Xem tại đây.

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi năm 2021 Xem tại đây.

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2021 Xem tại đây.

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2021 Xem tại đây.

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao năm 2021 Xem tại đây.

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2021 Xem tại đây.

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý năm 2021 Xem tại đây.

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2021 Xem tại đây.

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2021 Xem tại đây.

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền