Trang chủ    Tin tức    Tạp chí Lý luận chính trị tổng kết các mặt công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Thứ hai, 06 Tháng 12 2021 10:39
908 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị tổng kết các mặt công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

(LLCT) - Ngày 3/12/2021, Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị có PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chủ trì Hội nghị có PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị. 

Ảnh: PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện, Ban Chi ủy, Ban Lãnh đạo Tạp chí cùng đông đủ các cán bộ, công chức, viên chức của Tạp chí Lý luận chính trị.

Báo cáo kết quả các mặt công tác của Tạp chí Lý luận chính trị nêu rõ, năm 2021, Tạp chí thực hiện kế hoạch công tác trong điều kiện ảnh hướng rất lớn của đại dịch Covid-19, các nhiệm vụ đặt ra những yêu cầu mới trong bối cảnh cả nước thực hiện giãn cách xã hội. Thực hiện quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện, đa số cán bộ của Tạp chí làm việc tại nhà nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều kết quả quan trọng.

Về công tác xuất bản các ấn phẩm tạp chí: Tạp chí in tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được, giữ vững uy tín khoa học, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn hơn nhiều so với những năm trước: Bên cạnh 03 ấn phẩm thường kỳ,Tạp chíđã xuất bản 04 số chuyên đề (02 tiếng Việt, 02 tiếng Anh). Từ tháng 11/2021, tạp chí in mở thêm 2 chuyên mục mới và tăng số trang từ 120 lên 160 trang. Các ấn phẩm được xuất bản đúng tiến độ, có chất lượng. Công tác biên tập, xuất bản các ấn phẩm từng bước được đổi mới ở nhiều khâu. Quy trình xuất bản tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước và các thông lệ quốc tế cho tạp chí khoa học. Năm 2021, Trang thông tin điện tử của Tạp chí chính thức được cấp Giấy phép xuất bản trở thành Tạp chí Lý luận chính trị điện tử. Hiện cả ba ấn phẩm của Tạp chí Lý luận chính trị: tạp chí tiếng Việt in, điện tử và tiếng Anh đều được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xếp hạng tạp chí khoa học với số điểm cao nhất (0-1.0 điểm với liên ngành khoa học chính trị học- triết học -xã hội học; tăng lên 0-0,75 điểm với ngành báo chí - tư tưởng; được 0- 0,5 điểm với các ngành khoa học an ninh, lịch sử, kinh tế, luật học).

Về công tác trị sự - phát hành: Các công việc chế bản, liên hệ nhà in, theo dõi in, cung cấp thông tin giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử Học viện, trên website của Tạp chí, báo Nhân dân, VTC9, được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và góp phần xuất bản an toàn, đạt kế hoạch đề ra. Sự phối hợp giữa tạp chí với các bộ phận, cơ quan đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ,hiệu quả. Công tác phát hành tiếptục được thực hiện nhanh chóng, chính xác, từ công việc nộp lưu chiểu, vận chuyển, phát hành, báo cáo, đến thông kê số lượng phát hành hằng tháng/quý.

Về công tác tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện:Tạp chí đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc tham mưu một số hoạt động như: kiện toàn Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị; thành lập Liên Chi hội Nhà báo Học viện ra mắt vào Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam(21/6/2021); tham mưu chuyển các Chi hội Nhà báo trực thuộc Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng về trực thuộc Liên Chi hội Nhà báo Học viện để chuẩn bị Đại hội lần thứ nhất; xây dựng Đề án sắp xếp, phát triển báo chí Học viện; tham mưu xây dựng bộ Quy chế tổ chức xuất bản tạp chí; Đề án xây dựng Tạp chí Lý luận chính trị điện tử; Kế hoạch và lộ trình xây dựng Tạp chí Lý luận chính trị đạt chuẩn quốc tế; Tham mưu xây dựng kế hoạch các tạp chí của Học viện tham gia các giải báo chí quốc gia, ngành, lĩnh vực…

Về công tác nghiên cứu khoa học: Trong năm, các đề tài, hội thảo được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, đặc biệt Hội thảo khoa học “Tạp chí Lý luận chính trị góp phần vào công tác lý luận của Đảng - Kỷ niệm 45 năm Tạp chí Lý luận chính trị ra số đầu (1976-2021)” của Tạp chí được tổ chức thành công tốt đẹp.

Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể: Trong năm, Chi bộ đã kết nạp được 02 đảng viên mới, đơn vị đạt 100% cán bộ là đảng viên. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt đều kỳ hằng tháng, tổ chức được 02 sinh hoạt chuyên đề và tích cực tham gia công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái. Đảng viên tích cực viết bài tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng với 15/16 đảng viên viết bài. Các cán bộ tạp chí tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 100% cán bộ nghiêm túc tham gia đầy đủ các buổi học nghị, tham gia các khóa bồi dưỡng, như bồi dưỡng kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, nghiệp vụ báo chí. Trong năm 2021, Tạp chí chủ trì, phối hợp mở 02 lớp bồi dưỡng cán bộ về quy trình biên tập, về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động báo chí nói chung, hoạt động biên tập và trình bày báo nói riêng. Chi hội Nhà báo tạp chí tích cực tham gia các hoạt động do Trung ương Hội tổ chức. Tạp chí đã tuyển chọn nhiều bài viết đăng trên Tạp chí tham dự Giải báo chí toàn quốc về “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng ph픓Báo chí với công tác dân số; tuyển chọn bài gửi tham gia giải và Báo cáo thành tích tập thể tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2021.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS, TS Dương Trung Ý đánh giá cao các kết quả đạt được của Tạp chí Lý luận chính trị trên các mặt công tác trong năm 2021. Do ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ Tạp chí Lý luận chính trị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, sáng tạo, linh hoạt trong phương thức làm việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời có nhiều đổi mới trong hoạt động và xây dựng, xuất bản các ấn phẩm tạp chí.  

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn, Học viện tiếp tục triển khai các đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, do đó Tạp chí cần tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, những định hướng của Học viện trong triển khai các nhiệm vụ chính trị để xây dựng kế hoạch xuất bản tháng/quý và năm cho Tạp chí; đồng thời tạo dựng bản sắc riêng của Tạp chí với những định hướng cụ thể trong thông tin, tuyên truyền cho từng ấn phẩm. Đối với Tạp chí tiếng Việt (tạp chí in), cần bám sát tôn chỉ mục đích, duy trì các chuyên mục đặc thù mang tính khoa học của cơ quan ngôn luận và khoa học của Học viện, cần tăng cường thông tin, tuyền truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghiên cứu tổng kết thực tiễn, hoàn thiện đường lối đổi mới đất nước… Tạp chí Tiếng Anh cần xây dựng lộ trình phát triển trở thành tạp chí chuẩn quốc tế. Tạp chí điện tử cần mở rộng chuyên mục và đăng tải bài với số lượng phong phú và đa dạng về nội dung thông tin.

Tạp chí cần tích cực đổi mới, xây dựng quy trình biên tập, xuất bản khoa học, chuẩn hóa, duy trì có nền nếp công tác thẩm định, phản biện nhằm nâng cao chất lượng bài viết của Tạp chí; mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phát hành; tăng cường công tác tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc hoàn chỉnh đề án quy hoạch các tạp chí trong hệ thống Học viện và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên Chi hội Nhà báo của Học viện góp phần lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí của Học viện có hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi khẳng định, trên tinh thần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, năm 2022, Tạp chí tích cực phát huy thành tích đạt được, tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện các mặt công tác như: hoàn thành xuất bản 12 số tạp chí tiếng Việt; 4 số tạp chí tiếng Anh; đăng tin, bài trên Tạp chí điện tử bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quan điểm,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng tin, bài đăng trên các ấn phẩm tạp chí; trước hết là nâng cao chất lượng biên tập. Tiếp tục bám sát đời sống tư tưởng và tình hình sinh hoạt lý luận của Đảng, đặc biệt là những thành quả mới trong sự phát triển tư duy lý luận của Đảng để đặt bài nhằm phản ánh kịp thời, đa dạng các thành tựu nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong và ngoài nước, đồng thời tăng cường bồi dưỡng về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực của cán bộ vềmọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

NGUYỄN THỊ LAN

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền