Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy vai trò của chủ thể quản lý nhà nước về tôn giáo trong tình hình hiện nay
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:50
9203 Lượt xem

Phát huy vai trò của chủ thể quản lý nhà nước về tôn giáo trong tình hình hiện nay

ĐỖ QUANG HUY

Học viện An ninh nhân dân

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Chủ thể quản lý nhà nước về tôn giáo có vai trò quan trọng trong tăng cường thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, v.v.. Để phát huy vai trò này, bài viết đề xuất các giải pháp: nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ; hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát và xử lý khi có vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo.

Từ khóa: quản lý nhà nước về tôn giáo, chủ thể.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền