Trang chủ    Tin tức    Toạ đàm khoa học "Liên chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện"
Thứ năm, 30 Tháng 12 2021 19:03
1011 Lượt xem

Toạ đàm khoa học "Liên chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện"

(LLCT)Ngày 29-12-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học: Liên Chi hội nhà báo Học viện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Ban Chấp hành lâm thời Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Tọa đàm. Đồng chủ trì có PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành lâm thời Liên Chi hội nhà báo Học viện. Tham dự Tọa đàm có các đồng chí Ủy viên BCH Liên Chi hội lâm thời, lãnh đạo các tạp chí, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện.

PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch BCH lâm thời Liên Chi hội phát biểu khai mạc và đề dẫn Tọa đàm - Ảnh: hcma.vn

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Tọa đàm, PGS, TS Dương Trung Ý nêu rõ, ra đời và phát triển cùng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc, các cơ quan báo chí Học viện là một bộ phận quan trọng của nền báo chí cách mạng Việt Nam. 

Trong những năm qua, các cơ quan báo chí Học viện đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. Với sự phát triển của tổ chức Hội Nhà báo, thực hiện định hướng xây dựng Học viện bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo thành lập Liên Chi hội Nhà báo Học viện với 6 Chi hội, ra mắt Ban Chấp hành lâm thời vào dịp Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6-2021. Đến nay, đã hoàn tất việc chuyển sinh hoạt của các Chi hội về Liên Chi hội Học viện, đưa tổng số Chi hội thuộc Liên Chi hội lên 8 Chi hội Nhà báo với trên 170 hội viên. 

Trong thời gian qua, các Chi hội đã khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, phát động, như tham gia các hội thảo, hội nghị, hội diễn văn nghệ, giải thể thao, các hoạt động về nguồn, cử cán bộ dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh,… 

Trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của Học viện, đòi hỏi có sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các chủ thể lãnh đạo, quản lý và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của Học viện. Để Liên Chi hội nhà báo và các Chi hội thành viên phát huy hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển Học viện, Tọa đàm Liên Chi hội nhà báo Học viện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện sẽ góp phần làm rõ những kết quả, thành công và hạn chế, những vấn đề đặt ra trong phát huy vai trò của tổ chức Hội Nhà báo, Liên Chi hội Nhà báo Học viện trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan báo chí trong hệ thống cũng như các nhiệm vụ chính trị chung của Học viện; đồng thời xác định phương hướng, giải pháp hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo phù hợp với điều kiện của Học viện, của các cơ quan báo chí, tạp chí khoa học, cơ quan đơn vị đào tạo, giảng dạy báo chí, theo hướng bảo đảm thiết thực, phù hợp nhu cầu của hội viên; đề xuất những kiến nghị đối với Hội Nhà báo Việt Nam nhằm đóng góp ý kiến vào đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam dân chủ, thống nhất, chặt chẽ, hoạt động phong phú, sáng tạo, thiết thực.

Đoàn Chủ trì Toạ đàm - Ảnh: hcma.vn

Trình bày tham luận “Vai trò, vị trí của Liên Chi hội nhà báo Học viện đối với các nhiệm vụ chính trị của Học viện”, PGS, TS Hà Huy Phượng nêu rõ vai trò của Liên Chi hội nhà báo Học viện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện như: góp phần thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của các chi hội báo chí; tạo môi trường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên là cán bộ làm công tác báo chí; xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên; kết nối và tham gia các giải báo chí của Hội Nhà báo…

Phát biểu tại Tọa đàm TS Nguyễn Văn Thắng, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, giảng viên Viện Văn hóa và Phát triển nêu rõ, cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam mang trong mình nhiều tư cách: là cán bộ lãnh đạo, quản lý, là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu hoặc phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học chính trị, là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, là nhà báo. Đặc thù đó quy định, chi phối mỗi cán bộ, giảng viên Trường Đảng hội viên Hội Nhà báo Việt Nam điều chỉnh nhận thức, hành vi khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cũng là yêu cầu rất cao về tư cách của một hội viên Liên Chi hội Nhà báo Học viện mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu Học viện khu vực phát biểu trực tuyến tại Tọa đàm - Ảnh: hcma.vn

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng, Thư ký Chi hội Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhấn mạnh vai trò của Chi hội Nhà báo Viện báo chí và Chi hội Khoa Phát thanh - Truyền hình trong các hoạt động của Liên Chi hội nhà báo Học viện, đặc biệt trong xây dựng và xuất bản các sản phẩm truyền thông số trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời đề xuất có thêm một nhiệm vụ trong phương hướng của Liên Chi hội dành cho 2 Chi hội Viện Báo chí và Chi hội Khoa Phát thanh - Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thực hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực báo chí. 

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Quách Thị Minh Phượng, Chi hội Tạp chí Khoa học chính trị, Học viện Chính trị khu vực II khái quát tình hình hội viên và các hoạt động của Chi hội, đồng thời đề xuất một số nội dung trong công tác phát triển hội viên của Liên Chi hội.  

Phát biểu tại Tọa đàm, TS Đặng Kim Oanh, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng, Ủy viên BCH lâm thời Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu một số đặc điểm của Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh đặc điểm lớn nhất của Liên Chi hội là tạo thành một khối thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, tăng cường quản lý hệ thống về báo chí trong hệ thống Học viện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện; đồng thời đề xuất một số giải pháp tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí cho hội viên. 

Toàn cảnh Toạ đàm - Ảnh: hcma.vn

Phát biểu kết luận Tọa đàm, PGS, TS Dương Trung Ý đánh giá cao ý kiến phát biểu tại Tọa đàm đã tập trung, làm rõ những vấn đề cơ bản góp phần xác định, làm rõ hơn vị trí, vai trò và những đặc thù của Liên Chi hội Nhà báo của Học viện trong hệ thống tổ chức, bộ máy của Học viện; trong đó xác định, làm rõ vai trò, trách nhiệm của Liên Chi hội Nhà báo Học viện, các chi hội, các hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện như: tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo đại học, sau đại học, trong đó có rất nhiều chuyên ngành báo chí các cấp, đào tạo nguồn nhân lực báo chí cho cả nước;nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trong đó có những vấn đề lý luận báo chí, truyền thông, góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng của Đảng và tham mưu, tư vấn hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước;nghiên cứu,tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Học viện; công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; công tác xây dựng Đảng... 

Các ý kiến phát biểu đã nêu rõ và đánh giá một số kết quả nổi bật vai trò của Liên Chi hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của Học viện trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện thời gian qua; đồng thời đề xuất kiến nghị một số giải pháp phát huy vai trò của Liên chi hội Nhà báo Học viện thời gian tới. 

NGUYỄN THỊ LAN

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền