Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Sự gắn bó, phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:40
7507 Lượt xem

Sự gắn bó, phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân

PGS, TS NGUYỄN VĂN THẾ

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Sự gắn bó mật thiết và phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là yêu cầu khách quan trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ. Mối quan hệ gắn bó mật thiết và phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng góp phần tạo nên sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng. Cũng chính vì vậy, đây là một trong những trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá. Bài viết làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, thực tiễn quan hệ gắn bó, phối hợp của hai lực lượng và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch hòng chia rẽ, phá hoại mối quan hệ, sự đoàn kết gắn bó của lực lượng vũ trang hiện nay. 

Từ khóa: Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền