Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:54
8392 Lượt xem

Phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

PGS, TS TẠ VIỆT HÙNG                                                                          

THS NGUYỄN HỮU CẦN

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước ta phải đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong một thế giới có nhiều biến động, đòi hỏi phải kiên quyết, kiên trì, linh hoạt và tỉnh táo trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Bài viết khẳng định tính cấp thiết của việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Từ khóa: chủ quyền biển, đảo; sức mạnh tổng hợp.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền