Trang chủ    Tin tức    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao ban công tác báo chí Quý I năm 2022
Thứ sáu, 18 Tháng 2 2022 08:16
696 Lượt xem

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao ban công tác báo chí Quý I năm 2022

(LLCT) Sáng ngày 17-2-2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí Quý I năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách và các cán bộ làm công tác báo chí, bản tin của 12 tạp chí, 6 bản tin và các cổng thông tin, trang tin điện tử, trong toàn hệ thống Học viện.

PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị - Ảnh: LLCT 

Báo cáo khái quát tình hình công tác báo chí năm 2021, phương hướng nhiệm vụ Quý I và năm 2022, do đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị trình bày nêu rõ, trong năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, công tác báo chí trên nhiều nội dung: chỉ đạo thành lập Liên Chi hội Nhà báo Học viện, ra mắt Ban Chấp hành lâm thời đúng Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2021; chuyển các Chi hội Nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng về trực thuộc Liên Chi hội Nhà báo Học viện; xây dựng Đề án sắp xếp, phát triển hệ thống báo chí của Học viện; xây dựng bộ quy chế tổ chức xuất bản tạp chí; xây dựng kế hoạch và lộ trình phát triển Tạp chí Lý luận chính trị theo chuẩn quốc tế; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tham gia các giải báo chí quốc gia, ngành, lĩnh vực; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ… công tác báo chí Học viện đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm 2021, trước bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, các tạp chí, bản tin, cổng thông tin, trang tin điện tử đã hoàn thành tốt công tác xuất bản, biên tập, trị sự, phát hành; thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tại Hội nghị giao ban năm 2021, đặc biệt là việc xây dựng các chuyên mục mới: quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác xuất bản các ấn phẩm ở nhiều tạp chí đã có những đổi mới. Quy trình xuất bản tiếp tục được hoàn thiện, thực hiện bình duyệt/phản biện, có ghi ngày nhận, ngày duyệt đăng,.. đáp ứng các yêu cầu Hội đồng Giáo sư Nhà nước và các thông lệ tạp chí khoa học quốc tế.

Các tạp chí giữ vững và tăng cường uy tín khoa học. Năm 2021, tất cả các tạp chí của Học viện đều được đưa vào danh mục tạp chí khoa học của Hội đồng giáo sư Nhà nước và được tính điểm bài viết.

PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị báo cáo tình hình công tác báo chí năm 2021, phương hướng nhiệm vụ Quý I và năm 2022 - Ảnh: LLCT

Tại Hội nghị, các đại diện lãnh đạo các tạp chí, bản tin đã nêu phương hướng nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo và đề xuất các kiến nghị.

Đồng chí Đặng Kim Oanh, Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng phát biểu khẳng định sự quan tâm của Ban Giám đốc, đặc biệt là đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách công tác báo chí xuất bản Học viện đã định hướng cho các tạp chí hoạt động. Đồng chí nêu một số kết quả nổi bật của Tạp chí Lịch sử Đảng và kiến nghị: Học viện có kinh phí cho hoạt động của Hội đồng biên tập các tạp chí; tăng cường trang cấp thiết bị chuyên dung cho các tạp chí; xem xét lại quy định hưởng nhuận bút đối với các biên tập viên; kiến nghị không thay đổi tiêu chí thi đua đối với giảng viên, nghiên cứu viên,...

Đồng chí Ngô Quang Trung, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Giáo dục lý luận nêu khái quát các nhiệm vụ đã hoàn thành trong năm 2021 như ra mắt Tạp chí điện tử, chuẩn hoá việc công khai ngày nhận bài, ngày phải biện, ngày duyệt đăng trên tạp chí in… Năm 2022, Tạp chí Giáo dục lý luận sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đẩy mạnh các bài về tổng kết thực tiễn, nhất là đẩy mạnh nghiên cứu thực tiễn tại các tỉnh phía Bắc; đẩy mạnh hoạt động của Tạp chí điện tử. Kiến nghị, Học viện sớm triển khai Đề án sắp xếp, phát triển hệ thống báo chí Học viện.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học chính trị đề xuất các kiến nghị về việc Học viện cần thiết lập hệ thống báo chí và vận hành một cách chặt chẽ, tang cường hỗ trợ về chuyên môn, pháp chế, thể chế nội bộ…; chia sẻ kho dữ liệu hình ảnh, sự kiện giữa các tạp chí; Học viện có các giải pháp tổng thể để hướng dẫn nâng cao chất lượng các tạp chí để hướng đến việc được Hội dồng Giáo sư Nhà nước tính điểm cao hơn cho các tạp chí trong hệ thống Học viện.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông đề xuất kiến nghị về mô hình tổ chức của các tạp chí. Đề xuất thúc đẩy hơn nữa xuất bản các sản phẩm báo chí là tạp chí tiếng Anh và tạp chí điện tử; kiến nghị tính điểm công trình khoa học đối với các bài tạp chí tiếng Anh; về việc tang số lượng gửi bài tham dự Giải Báo chí toàn quốc đối với các Chi hội nhà báo đông hội viên, tạp chí có đặc thù của Học viện. 

Đồng chí Phạm Thị Thành, Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị nêu ý kiến về việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các tạp chí, trong đó có các vấn đề về thực hiện cơ chế tài chính; kiến nghị có quy định cụ thể hơn về cơ chế tài chính; về việc chuyển ngạch của cán bộ làm công tác báo chí, sẽ khó đáp ứng định mức bài biên tập để đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua ở ngạch biên tập viên đối với các tạp chí ở viện chuyên ngành, đề nghị cần có các cuộc họp chuyên đề. 

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến - Ảnh: LLCT

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác, hoạt động của các cơ quan báo chí, bản tin, công thông tin, trang tin điện tử Học viện, đã khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện năm 2022, Đồng chí yêu cầu các tạp chí, bản tin, cổng thông tin, trang tin điện tử thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Về nhiệm vụ Quý I năm 2022

1- Tiếp tục triển khai các kế hoạch biên tập, xuất bản, phát hành các số tạp chí trong Quý I bảo đảm chất lượng, tiến độ trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

2- Triển khai thực hiện việc tham gia Giải Báo chí quốc gia 2021. Tạp chí nào nguồn bài nhiều, có thể lựa chọn số lượng tham dự nhiều hơn, chú trọng bảo đảm bài thực chất.

3- Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ nhất.

4- Trình Ban Giám đốc thông qua Đề án sắp xếp, phát triển các cơ quan báo chí của Học viện đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

5- Kiện toàn lãnh đạo các cơ quan báo chí, Chi hội Hội nhà báo một số đơn vị báo chí của Học viện

6- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là đợt sinh hoạt lý luận, chính trị tại các cơ quan báo chí của Học viện.

7- Thực hiện những nội dung kết luận thanh tra đối với các tạp chí, bản tin.

- Về thông tin phải thể hiện trên tạp chí. Thực hiện đúng Khoản 1, Khoản 2, Điều 46 của Luật Báo chí

- Về việc chấp hành quy định về Giấy phép hoạt động của Tạp chí: Thực hiện đúng khoản 2, 3 Điều 20 Luật Báo chí

- Về chấp hành quy định về nội dung thông tin của tạp chí: Thực hiện nghiêm nội dung thông tin phải đúng tôn chỉ, mục đích của từng loại tạp chí, không sa vào thương mại hóa; không lấn sân sang các chuyên mục của các tạp chí khác.

- Thực hiện công tác biên tập, phát hành: Xây dựng, hoàn thiện, ban hành Quy định về quy trình, quy chuẩn biên tập của từng tạp chí; Thống nhất, chốt danh sách phát hành, biếu tặng của các tạp chí, đúng địa chỉ, đúng đối tượng, đúng số lượng. Lập Sổ theo dõi, quản lý sử dụng tạp chí.

- Về thực hiện quy định về tài chính: Xây dựng định mức chuẩn các công việc; Xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại bài viết làm căn cứ chi thù lao nhuận bút theo các mức đã được phê duyệt; Xóa bỏ hình thức chi “Phục vụ in”; Thực hiện nghiêm quy định về chế độ chi trả nhuận bút, nhuận ảnh; chi thiết kế maket, chế bản… Hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán phải khớp, hợp lý, hợp lệ.

- Thực hiện quy định về quảng cáo.

- Đối với các bản tin.

Về nhiệm vụ thường xuyên trong năm 2022

1- Quán triệt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của các tạp chí, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

2- Tiếp tục triển khai kế hoạch biên tập, xuất bản, phát hành các số tạp chí trong Quý I bảo đảm chất lượng, tiến độ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của các Tạp chí; phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Các tạp chí phải rà soát, hoàn thiện Kế hoạch biên tập, xuất bản trong từng quý và cả năm (kể cả số định kỳ, số chuyên đề, số tiếng Anh).

3- Kiện toàn, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Biên tập các tạp chí. Xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng biên tập.

4- Tiếp tục nâng cao chất lượng các tin, bài trên các ấn phẩm tạp chí; các chuyên mục phải có các bài chất lượng, phù hợp, đòi hỏi sự chủ động xây dựng kế hoạch đề tài của các tạp chí.

5- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cộng tác viên.

6- Nghiên cứu, đổi mới các chuyên mục, xây dựng chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư với tên gọi phù hợp.

7- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện văn bản thể chế của các cơ quan báo chí của Học viện (chuẩn hóa, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, khoa học hóa hoạt động của các tạp chí).

8- Tiếp tục hoàn thiện Đề án xuất bản tạp chí mới:Viện lãnh đạo học và chính sách công, Viện Triết học, Viện Văn hóa và phát triển,... ; Thiết lập hệ thống dọc một cách chặt chẽ (về chuyên môn; về pháp chế; hỗ trợ thể chế nội bộ).

9- Tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển Tạp chí đạt chuẩn quốc tế: Lý luận chính trị (tiếng Anh); Pháp luật về quyền con người; Lý luận chính trị và Truyền thông; Kinh tế và quản lý và một số tạp chí khác; Nghiên cứu triển khai thực hiện chuyển đổi số; Phát triển tạp chí điện tử.

10- Tạp chí Lý luận chính trị chủ trì, phối hợp với các tạp chí trong hệ thống Học viện, Vụ Tổ chức - Cán bộ xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, biên tập viên năm 2022.

11- Đối với các Cổng thông tin điện tử, Trang tin điện tử của Học viện và các đơn vị trực thuộc Học viện tiếp tục thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của Cổng thông tin, Trang tin điện tử, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Học viện nói chung và của từng đơn vị nói riêng.

12- Các tạp chí, bản tin có kiến nghị cụ thể với Ban Giám đốc và thường trực Hội đồng Thi đua Học viện bằng văn bản về vấn đề vị trí việc làm, ngạch bậc, định mức đánh giá, bình xét.

M.D

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền