Trang chủ    Tin tức    THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022
Thứ bảy, 26 Tháng 3 2022 12:09
1510 Lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

(LLCT) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022.

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

*

Số 1076-TB/HVCTQG

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022

-----

- Căn cứ Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 8488-QĐ/HVCTQG ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2022, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:

1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: 19 ngành với 1.590 chỉ tiêu.

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Chính sách công

8340402

100

2

Chính trị học

8310201

100

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

8229008

30

4

Hồ Chí Minh học

8310204

30

5

Kinh tế chính trị

8310102

120

6

Kinh tế phát triển

8310105

60

7

Lãnh đạo học 

8340408

100

8

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

8229015

30

9

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

8380106

200

10

Pháp luật về quyền con người

8380109

100

11

Quan hệ quốc tế

8310206

60

12

Quản lý kinh tế

8340410

200

13

Quản lý văn hóa

8319042

60

14

Tôn giáo học

8229009

30

15

Triết học

8229001

60

16

Văn hóa học

8229040

30

17

Xã hội học

8310301

30

18

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

8310202

200

19

Quản lý nhà nước

Thí điểm

50

2. Hình thức và thời gian đào tạo 

- Hình thức đào tạo: Chính quy.

- Thời gian đào tạo: 18 tháng (học các ngày trong tuần) và 24 tháng (học các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật).

3. Thời gian và phương thức tuyển sinh

3.1. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian tuyển sinh: Đợt 1 tháng 06/2022 và Đợt 2 tháng 10/2022.

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Đợt 1 tháng 07/2022 và Đợt 2 tháng 11/2022.

- Thời gian nhập học: dự kiến Đợt 1 tháng 08/2022 và Đợt tháng 12/2022.

3.2. Phương thức tuyển sinh

- Thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

4.1. Đối tượng 

- Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đoàn thể chính trị - xã hội.

- Các trường hợp khác do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét quyết định.

4.2. Điều kiện dự tuyển

a) Điều kiện về văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành dự thi phải có chứng chỉ học bổ sung kiến thức do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp trước khi dự thi.

- Có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phù hợp với ngành dự thi phải được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, cấp giấy công nhận.

b) Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ và được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài hoặc trên 70% số tín chỉ trong chương trình đào tạo ở nước ngoài và được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

-Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ trình độ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển và được Giám đốc Học viện tổ chức thẩm định theo quy định hiện hành (xem Phụ lục).

c) Người dự tuyển là công dân nước ngoài đăng ký học các chương trình đào tạo thạc sĩ của Học viện phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.

d) Điều kiện về kinh nghiệm công tác chuyên môn

- Thí sinh dự thi có bằng tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp: Được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học nếu xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên.

- Thí sinh dự thi có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự tuyển phải có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (xem Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện). Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh - Giám đốc Học viện xem xét quyết định.

e) Điều kiện về sức khỏe: Đủ sức khỏe để học tập (có giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên).

f) Điều kiện về hồ sơ: Nộp đầy đủ hồ sơ theo thông báo tuyển sinh và đúng thời hạn theo quy định của Học viện.

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

5.1. Đối tượng ưu tiên

- Thí sinh có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành và phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Con liệt sĩ.

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bịdị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học đang được hưởng trợ cấp hằng tháng và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận.

5.2. Chính sách ưu tiên

Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện hành.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1) Đơn xin đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ (theo mẫu số 01).

2) Công văn cử đi dự thi của cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền.

3) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý (theo mẫu 2C/TCTW-98).

4) Bản sao có công chứng bằng đại học và bảng điểm (Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do nước ngoài cấp phải có bản dịch kèm theo).

5) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của Bệnh viện đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên.

6) Bản sao công chứng một trong các giấy tờ được ban hành gần nhất: Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng lao động, Quyết định bổ nhiệm, Quyết định tăng lương.

7) Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

8) Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác chuyên môn (bắt buộc đối với thí sinh ngành khác)(theo mẫu số 02).

9) Ảnh 3x4 chụp trong năm 2022 và file scan ảnh (02 ảnh).

10) Phiếu xác nhận đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và học bổ sung kiến thức (nếu có) (theo mẫu số 03 và 04).

Lưu ý: Thí sinh nộp giấy xác nhận đối tượng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) cùng hồ sơ đăng ký dự tuyển.

7. Nơi nhận hồ sơ tuyển sinh

7.1. Nhận hồ sơ trực tiếp

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 907 - Nhà A17, Vụ Quản lý đào tạo - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Thời gian nhận hồ sơ: Đợt 1 hết ngày 31/5/2022; Đợt 2 hết ngày 30/9/2022.

- Thông tin liên hệ: TS. Lê Văn Toàn, điện thoại: 02462827223; 0916881899.

                                Email: tuyensinhthacsi.hcm@gmail.com

7.2. Nhận hồ sơ trực tuyến

Thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ có thể nộp hồ hơ theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://hcma-tuyensinhthacsi.unisoft.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết xem tại Cổng Thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: www.hcma.vn

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Ban Giám đốc Học viên,

- Các ban, bộ, ngành, đoàn thể TW,

- Ban Tổ chức các Tỉnh ủy/Thành ủy,

- Sở Nội vụ các tỉnh/thành phố,

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố,

- Các trường Chính trị tỉnh/thành phố,

- Các trường đại học, học viện, các trường đào tạo cán bộ,

- Cổng Thông tin điện tử của Học viện,

- Lưu VT, Vụ QLĐT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phúc Lâm

 
Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền