Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học "Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"
Thứ hai, 28 Tháng 3 2022 16:30
751 Lượt xem

Hội thảo khoa học "Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"

(LLCT) - Ngày 25-3-2022, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo - Ảnh: hcma.vn

Chủ trì Hội thảo gồm có các đồng chí: Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nguyễn Ngọc Dân, Bí thư Đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Đồng chí Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Mính.

Tham dự Hội thảo, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Nguyên Phó Giám đốc Học viện; về phía các cơ sở đoàn có: Đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; đồng chí Phan Văn Giang, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị nội bộ. Đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài hệ thống Học viện tham gia.

Phát biểu chào mừng và chỉ đạo tại Hội thảo, PGS, TS Dương Trung Ý nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đây là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Nhờ sự lựa chọn sáng suốt và quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy vậy, chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động liên tục khuếch trương sức mạnh của chủ nghĩa tư bản và cho rằng chủ nghĩa xã hội đã hết thời và không còn phù hợp. Những hoạt động chống phá đó phần nào ảnh hưởng đến một bộ phận đoàn viên, thanh niên hiện nay; ảnh hưởng đến niềm tin của thế hệ trẻ về sự lãnh đạo của Đảng và sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc.

Từ thực tiễn trên, đặt ra yêu cầu đối với các tổ chức chính trị của thanh niên, trong đó đặc biệt là tổ chức đoàn cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đoàn viên về nhiều mặt, trong đó cần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, quyết tâm cho đoàn viên, thanh niên về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Hội thảo khoa học: “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, lan tỏa những nội dung cơ bản, tính ưu việt, những giá trị tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà dân tộc ta đang hướng tới đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, góp phần lôi cuốn lực lượng này tham gia tích cực, hiệu quả mục tiêu cách mạng của đất nước.

Toàn cảnh Hội thảo - Ảnh: hcma.vn

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền nêu rõ, Hội thảo “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là một buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa và thiết thực. Các nội dung của Hội thảo tập trung hướng đến xây dựng lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa ở mỗi đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò của lực lượng này trong tham gia sự nghiệp cách mạng của đất nước. Trên tinh thần đó, đồng chí yêu cầu các đại biểu dự Hội thảo tập trung phân tích làm rõ cơ sở lý luận và những tổng kết thực tiễn giá trị trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh trong đoàn viên, thanh niên, góp phần phát huy vai trò của lực lượng này trong việc hiện thực hóa mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Viết Thảo khẳng định tính tất yếu lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và dân tộc ta; đồng thời chỉ rõ vai trò của đoàn viên, thanh niên, nhất là đội ngũ trí thức trẻ trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những thuận lợi cũng như thách thức đặt ra yêu cầu nhiều hơn nữa tinh thần xung kích, nỗ lực, bản lĩnh của đội ngũ này trong tiến trình thực hiện sự nghiệp cách mạng của đất nước. Trong đó, việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, tư tưởng chính trị cho thế hệ thanh niên có ý nghĩa nòng cốt góp phần định hướng và là nền tảng vững chắc hun đúc ý chí kiên định của lực lượng này đối với con đường xây dựng CNXH của Đảng và nhân dân ta.

Hội thảo diễn ra trong hai phiên với nhiều ý kiến phát biểu của đoàn viên, thanh niên nhằm luận giải, phân tích làm sáng rõ và khẳng định tính đúng đắn của Đảng và nhân dân ta trong lựa chọn và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự Hội thảo đề xuất hệ thống giải pháp mang tính khả thi nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên, góp phần xây dựng đội ngũ thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”; trong tập hợp, vận động, đoàn kết đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện hiệu quả các mục tiêuxây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh các ban, bộ, ngành, các cán bộ, đảng viên đang nghiên cứu, tìm hiểu, lan tỏa và hưởng ứng những nội dung cơ bản trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về các giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách.

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THU HÀ

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền