Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chuyển dịch cơ cấu lao động dưới tác động của quá trình di cư lao động
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 20:06
7259 Lượt xem

Chuyển dịch cơ cấu lao động dưới tác động của quá trình di cư lao động

TS ĐOÀN VĂN TRƯỜNG

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 530 (4-2022)

 

Tóm tắt: Di cư là một hiện tượng khách quan và phổ biến diễn ra trong suốt quá trình lịch sử nhân loại. Ngày nay, di cư có vai trò tích cực trong tăng trưởng kinh tế, góp phần quan trọng vào giảm nghèo và cải thiện mức sống của hộ gia đình. Di cư lao động góp phần làm thay đổi vốn nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và làm chuyển dịch cơ cấu lao động. Trên cơ sở phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động giai đoạn 2000-2019, bài viết đề xuất một số giải nhằm góp phần tạo sự dịch chuyển tích cực trong cơ cấu lao động nông thôn hiện nay.

Từ khóa: cơ cấu lao động, di cư lao động.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền