Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quyết tâm chính trị của Đại hội XII trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Thứ tư, 01 Tháng 6 2022 10:56
4688 Lượt xem

Quyết tâm chính trị của Đại hội XII trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

TS NGUYỄN VĂN THẮNG

Học viện Chính trị khu vực I

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 531 (5-2022)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đang diễn ra rất quyết liệt. Chính vì vậy, người dân và dư luận xã hội rất quan tâm và kỳ vọng vào những quyết sách của Đại hội về công tác này và đặc biệt là làm thế nào để đưa những quyết sách đó đi vào cuộc sống. Trên cơ sở phân tích các quan điểm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng thể hiện quyết tâm chính trị của Đại hội XIII, bài viết nêu ra một số đề xuất để thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Từ khóa: Đại hội XIII; đấu tranh; kiên quyết; kiên trì; phòng, chống tham nhũng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền