Trang chủ    Tin tức    Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022
Thứ năm, 21 Tháng 7 2022 21:42
4161 Lượt xem

Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022

(LLCT) - Ngày 6-7-2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022.

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thủy sản năm 2022 Xem tại đây.

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2022 Xem tại đây.

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực năm 2022 Xem tại đây.

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2022 Xem tại đây.

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2022 Xem tại đây.

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2022 Xem tại đây.

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2022 Xem tại đây.

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học năm 2022 Xem tại đây.

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm năm 2022 Xem tại đây.

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2022 Xem tại đây.

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2022 Xem tại đây.

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ năm 2022 Xem tại đây.

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2022 Xem tại đây.

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2022 Xem tại đây.

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2022 Xem tại đây.

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học năm 2022 Xem tại đây.

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2022 Xem tại đây.

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2022 Xem tại đây.

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học năm 2022 Xem tại đây.

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2022 Xem tại đây.

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thủy lợi năm 2022 Xem tại đây.

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2022 Xem tại đây.

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2022 Xem tại đây.

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hóa - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao năm 2022 Xem tại đây.

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2022 Xem tại đây.

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý năm 2022 Xem tại đây.

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2022 Xem tại đây.

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2022 Xem tại đây.

BBT tổng hợp từ: hdgsnn.gov.vn/

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền