Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Cải cách hành chính công: từ mô hình truyền thống đến mô hình hậu quản lý công mới
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 15:34
6647 Lượt xem

Cải cách hành chính công: từ mô hình truyền thống đến mô hình hậu quản lý công mới

GS, TS LÊ NGỌC HÙNG

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Việc nghiên cứu vận dụng có phê phán và sáng tạo các mô hình cải cách là quan trọng và cần thiết để góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch ở Việt Nam hiện nay. Bài viết trình bày khái quát các nội dung của 3 mô hình hành chính công truyền thống, 3 mô hình quản lý công mới và 5 mô hình hậu quản lý công mới và gợi ý vận dụng trong cải cách hành chính công ở Việt Nam.

Từ khóa: cải cách hành chính công; mô hình hành chính công truyền thống, mô hình quản lý công mới, mô hình hậu quản lý công mới.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền