Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đặc điểm pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản tại một số quốc gia và Việt Nam
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:31
3796 Lượt xem

Đặc điểm pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản tại một số quốc gia và Việt Nam

TS NGUYỄN VINH HƯNG

Trường Đại học Luật,

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Mặc dù công ty hợp vốn đơn giản có khá nhiều điểm tương đồng với công ty hợp danh nhưng giữa hai công ty này còn có rất nhiều điểm khác biệt, thể hiện rất rõ qua các đặc điểm pháp lý. Để góp phần phân định giữa hai loại hình công ty này, bài viết nghiên cứu về các đặc điểm pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản tại một số quốc gia và Việt Nam.

Từ khóa: công ty hợp vốn đơn giản; công ty hợp danh; trách nhiệm vô hạn; trách nhiệm hữu hạn; luật doanh nghiệp.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền