Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vấn đề xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:31
4054 Lượt xem

Vấn đề xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam

TS ĐINH THANH TÙNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS LƯU ĐỨC ĐIỆP

Trường Cao đẳng Truyền hình

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Hình thành và phát triển chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay đang là yêu cầu từ thực tiễn. Để đáp ứng yêu cầu này, Đảng đã có chủ trương, Nhà nước ban hành chính sách, pháp luật tương đối rõ ràng về chính quyền đô thị. Việc thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là một bước thí điểm để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về chính quyền đô thị. Bên cạnh những thuận lợi để hình thành và phát triển chính quyền đô thị, vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định. Bài viết làm rõ một số vấn đề đặt ra trong việc xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: chính quyền đô thị; Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền