Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tăng cường công tác dân vận
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:32
4169 Lượt xem

Chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tăng cường công tác dân vận

ThS MAI VIỆT BÁCH

Tạp chí Cộng sản

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Công tác dân vận của chính quyền luôn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng. Trong những năm qua, chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội chú trọng thực hiện công tác dân vận và đạt nhiều kết quả. Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác dân vận của chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Từ khóa: công tác dân vận; chính quyền cấp huyện; Thành phố Hà Nội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền