Trang chủ    Tin tức    Lễ ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển
Thứ sáu, 17 Tháng 3 2023 14:34
621 Lượt xem

Lễ ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển

(LLCT) - Sáng 16-3-2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ - Ảnh: hcma.vn

Báo cáo quá trình ra đời Tạp chí Nghiên cứu văn hóa và phát triển, PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển cho biết, ý thức được tầm quan trọng của một tạp chí khoa học đối với công tác giảng dạy và nghiên cứu của một viện chuyên ngành, việc xuất bản một tạp chí khoa học chuyên ngành đã được các thế hệ cán bộ lãnh đạo, giảng viên, nghiên cứu viên của Viện Văn hóa và Phát triển ấp ủ từ rất lâu. Trong suốt thời gian qua, các thế hệ cán bộ của Viện Văn hóa và Phát triển đã từng bước chung sức, đồng lòng để biến khát vọng đó thành hiện thực.

Năm 2004, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bản tin Văn hóa và Phát triển đã ra đời. Trong suốt 18 năm, từ năm 2004 - 2022, Bản tin Văn hóa và phát triển đã bền bỉ phát hành 3 tháng 1 kỳ. Cùng với sự phát hành đều đặn của Bản tin Văn hóa và Phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Viện cũng ngày càng lớn mạnh. Nhiều công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên đang công tác tại Viện đã được công bố trên các diễn đàn khoa học, trên sách, báo, tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Nhiều giảng viên đã trở thành những cộng tác viên thân thiết của các tạp chí, nhất là các tạp chí văn hóa.

Viện cũng có đội ngũ cộng tác viên là các nhà khoa học, các giảng viên, nhà quản lý văn hóa ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Nhu cầu có một diễn đàn khoa học chuyên sâu, uy tín để trao đổi và công bố các vấn đề về học thuật cũng như thực tiễn văn hóa và phát triển văn hóa ở Việt Nam và trên thế giới trở nên cấp thiết.

Tại buổi lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Văn hóa và Phát triển (năm 2019), đồng chí Giám đốc Học viện đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo, trong các định hướng xây dựng, phát triển Viện Văn hóa và Phát triển, đồng chí đề nghị Viện phải có tạp chí khoa học. Viện Văn hóa và Phát triển xác định đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mà đồng chí Giám đốc Học viện giao, nhưng đồng thời cũng là sự tin tưởng, khích lệ của đồng chí đối với sự nỗ lực của tập thể Viện.

Chính vì vậy, Viện đã bắt tay vào xây dựng Đề án Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển. Đề án đã nhận được sự ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, của các đơn vị hữu quan trong Học viện, của Bộ Thông tin - Truyền thông, của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngày 20-8-2022, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển thuộc Viện Văn hóa và Phát triển đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động tạp chí in số 404/GP-BTTTT.

PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu báo cáo quá trình ra đời Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển - Ảnh: hcma.vn

Chúc mừng Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển chính thức ra mắt, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, sự ra đời của Tạp chí là kết quả của nhiều nỗ lực, tinh thần vượt mọi khó khăn, chủ động sáng tạo rất đáng biểu dương của các thế hệ cán bộ Viện Văn hóa và Phát triển trong suốt gần 40 năm xây dựng và phát triển. 

Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện đáng nhớ, hết sức ý nghĩa và là đóng góp trực tiếp, thiết thực của Viện Văn hóa và Phát triển nhằm phản ánh kịp thời các kết quả nghiên cứu về văn hóa và phát triển của Viện và giới khoa học, hoạch định, thực thi đường lối văn hóa và phát triển trong cả nước, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực văn hóa và phát triển, quán triệt sâu sắc quan điểm: văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực đột phá cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng Hội đồng biên tập Tạp chí - Ảnh: hcma.vn

Để Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển trở thành một ấn phẩm khoa học uy tín, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị mỗi cán bộ của Tạp chí tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, không ngừng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện nội dung và phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới cộng tác viên, hết sức chú trọng nâng cao chất lượng các bài viết, đoàn kết cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí tin tưởng, với sự nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của các thế hệ cán bộ Viện Văn hóa và Phát triển, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển sẽ sớm khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy về văn hóa và phát triển; tiếp tục phát huy truyền thống quý báu và kết tinh trí tuệ sáng tạo của Viện Văn hóa và Phát triển, trở thành Tạp chí có uy tín, nguồn tài liệu quý có giá trị tham khảo cao cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên trong lĩnh vực văn hóa và các lĩnh vực khác, ngày càng được bạn đọc yêu mến và tin cậy, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với một tạp chí của Học viện mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

M.D

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền