Trang chủ    Tin tức    Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023
Thứ bảy, 18 Tháng 3 2023 16:50
372 Lượt xem

Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023

(LLCT) - Sáng ngày 17-3-2023, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ Khai mạc - Ảnh: baochinhphu.vn

Dự lễ Khai mạc có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo, hội viên Hội nhà báo các cấp và công chúng yêu mến báo chí. 

Phát biểu Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”, Hội báo là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Đồng thời tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, từ đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội Báo toàn quốc năm 2023 có tầm vóc và quy mô lớn với nhiều hoạt động phong phú, thu hút 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý I năm 2023, với sự tham gia của 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cùng các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu của các Liên Chi hội Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông,… cũng như hoạt động của các khối đơn vị đào tạo, bồi dưỡng báo chí.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội báo - Ảnh: baochinhphu.vn

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, 98 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Trong các giai đoạn lịch sử, báo chí luôn là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa. Đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí trong cả nước đã thường xuyên đề cao sứ mệnh và trách nhiệm chính trị, bám sát định hướng của Đảng, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tích cực, chủ động, hiệu quả linh hoạt, phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan các hoạt động của nhân dân và cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thông tin tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, những thành tựu của công tác đối ngoại, tuyên truyền về xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội báo toàn quốc năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là hoạt động giàu ý nghĩa chính trị - xã hội - văn hóa, giàu trí tuệ làm phong phú thêm đời sống báo chí, là dịp để biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo và những người làm báo cả nước, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà báo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí. Đồng thời đây cũng là sự kiện lớn của báo giới cả nước nhằm chào mừng những thành tựu to lớn của đất nước trong tiến trình đổi mới, nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.

Để xứng đáng với vai trò vẻ vang, sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam trong 98 năm qua và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, các cơ quan báo chí, những người làm báo cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hóa và hiện đại. Chú trọng quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, quản lý, phát triển báo chí. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước, phát hiện, phản ánh, biểu dương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước, khẳng định các điểm sáng, chuyển biến, kết quả tích cực, triển vọng phát triển kinh tế, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo - Ảnh: baochinhphu.vn

Với vai trò là một thành phần của văn hóa, đồng thời là phương tiện chủ lực phổ biến văn hóa đến xã hội, các cơ quan báo chí cần tích cực tham gia phổ biến phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí. Mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan văn hóa, mỗi người làm báo cần luôn có ý thức nâng cao văn hóa của bản thân, đề cao các thành tố văn hóa, tinh thần nhân văn và vì lợi ích quốc gia dân tộc trong sáng tạo, sáng tác các tác phẩm, góp phần giữ gìn, xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Hội báo toàn quốc năm 2023 mang đến cho công chúng và các nhà báo - hội viên nhiều sự kiện nghiệp vụ, văn hóa phong phú: Tọa đàm Hội ngộ Giải A Báo chí quốc gia được phát sóng trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội thảo A.I và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn; Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023; Tọa đàm Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay; Tọa đàm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu; Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023; Giải Bóng đá Cúp Báo Nhà báo và Công luận lần thứ II - Chào mừng Hội báo Toàn quốc 2023; Triển lãm Những nẻo đường Xuân; Trưng bày Xuân xưa trên báo Tết… cùng các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc của Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong khuôn khổ Hội báo, Ban Tổ chức sẽ bình chọn và trao giải “Bìa báo Tết ấn tượng” dành cho ấn phẩm báo in, có bìa hình thức đẹp, có bản sắc; giải “Giao diện báo điện tử ấn tượng” dành cho Báo Điện tử dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; giải “Chương trình phát thanh, truyền hình ấn tượng” dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão. Ngoài ra, còn có giải “Ấn tượng báo chí 2023” dành cho tập thể, cá nhân tổ chức sự kiện, hoạt động hấp dẫn, có dấu ấn trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc.

NGUYỄN THỊ LAN

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền