Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:34
3562 Lượt xem

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ThS TRỊNH THỊ THANH

Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Ngày 9-11-2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Trong đó, lần đầu tiên, nội dung về trợ giúp pháp lý được ghi nhận trong Nghị quyết của Đảng. Bài viết làm rõ vị trí, vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thực trạng tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý hiện nay và đề xuất một số kiến nghị để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trợ giúp pháp lý theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

 

Từ khóa: trợ giúp pháp lý; Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền