Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Những nhân tố chi phối triết lý giáo dục và việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 09:10
3449 Lượt xem

Những nhân tố chi phối triết lý giáo dục và việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam

ThS NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG

Trường Đại học Thương mại

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Triết lý giáo dục ảnh hưởng sâu sắc đến nội dung, phương pháp dạy và học. Tuy nhiên, hiện nay triết lý giáo dục vẫn đang được xem là vấn đề cần được nghiên cứu một cách thấu đáo trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Bài viết góp phần bàn luận về triết lý giáo dục và việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: hệ thống giáo dục; triết lý giáo dục; xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền