Trang chủ    Tin tức    Khai mạc Hội thảo “Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên-Huế”
Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 08:55
4603 Lượt xem

Khai mạc Hội thảo “Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên-Huế”

Sáng 26-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã khai mạc Hội thảo “Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên-Huế”.

 

(Quang cảnh Hội thảo)

Dự Hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí phó chủ nhiệm TCCT; các tướng lĩnh quân đội; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế; các nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội và đại diện gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh…

(Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu khai mạc)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, cùng với khái quát thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và quân đội, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân  ta tìm hiểu và nhận thức sâu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta; sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại Hội thảo, sẽ có các tham luận tập trung làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu: Quê hương, truyền thống đấu tranh cách mạng và yêu nước của nhân dân Thừa Thiên-Huế, nơi sinh trưởng của đồng chí Nguyễn Chí Thanh cùng nhiều nhà cách mạng tiền bối, ưu tú khác của Đảng, Quân đội và dân tộc; Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của đồng chí trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tiêu biểu là trên “Mặt trận Bình - Trị - Thiên khói lửa” và tiếp đó là trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương, Bí thư Trung ương Cục kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, tham gia lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng yếu của đất nước; Vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ cách mạng Việt Nam, đặc biệt là tinh thần cách mạng tiến công, quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đủ sức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Những giá trị tinh thần và bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng của quê hương Thừa Thiên Huế, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nguồn: qdnd.vn

 
Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền