Trang chủ    Tin tức    Thư chúc mừng năm mới của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Thứ ba, 06 Tháng 2 2024 16:49
2655 Lượt xem

Thư chúc mừng năm mới của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Thông tin tuyên truyền