Trang chủ    Tin tức    Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Lý luận chính trị năm 2014
Thứ sáu, 09 Tháng 1 2015 11:20
1673 Lượt xem

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Lý luận chính trị năm 2014

(LLCT) - Sáng 8-1-2015, tại Hà Nội, Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2014. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các Phó Giám đốc Học viện: PGS, TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và Hà Nội, cùng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện - những cộng tác viên thân thiết, gắn bó nhiều năm với Tạp chí. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị Chủ trì Hội nghị.​

PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng năm 2015, PGS,TS Vũ Hoàng Công đã nêu rõ: Năm 2014, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Học viện và sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng, Tạp chí tiếp tục có những đổi mới. Từ tháng 2 - 2014, Tạp chí đã chính thức ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh.

Tạp chí Lý luận chính trị in đã có điều chỉnh về chuyên mục theo hướng gắn chặt hơn nữa giữa lý luận với thực tiễn, vừa phản ánh những thành quả nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ của Học viện, vừa phục vụ nghiên cứu và đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng. Cụ thể là gắn nghiên cứu những giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tình hình thế giới và đất nước hiện nay; gắn lý luận, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước với thực tiễn các mặt đời sống xã hội; giới thiệu, bình luận các nhân vật và sự kiện chính trị nổi bật; diễn đàn đấu tranh tư tưởng, lý luận và đề xuất ý kiến mới; phân tích lý luận và thực tiễn chính trị hiện đại của thế giới; tiếp cận, giải thích các khái niệm lý luận mới; thông tin tổng hợp các hoạt động khoa học như hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Trong năm, Tạp chí in xuất bản đúng định kỳ 12 số, trong đó có 1 số đặc biệt, với tổng số 258 bài (tăng  gần 30 bài so với năm 2013).

PGS, TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí báo cáo tại Hội nghị

PGS, TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí báo cáo tình hình công tác năm 2014 và phương hướng năm 2015

Mặc dù mới đi vào hoạt động một năm, Tạp chí Lý luận chính trị điện tử đã đăng tải 393 bài, trong đó có 340 bài đăng lại từ Tạp chí in, 53 bài mới; 85 tin tổng thuật hội thảo, hội nghị... Qua thống kê điện tử cho thấy, Tạp chí điện tử hiện có hơn 147. 650 lượt người truy cập, nhiều bài sau khi đăng đã có hàng nghìn lượt truy cập. 

Trong năm 2014, Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh đã xuất bản được 2 số, trung bình 16 bài/ số, là những bài viết được tuyển chọn từ Tạp chí in hằng tháng và một số bài viết riêng cho bản tiếng Anh.

Trên Tạp chí in, các tác giả có học hàm, học vị chiếm trên 80%. Số bài do đội ngũ cán bộ biên tập của Tạp chí chủ động đặt, khai thác chiếm tỷ lệ khá lớn. Tạp chí đã chủ động phối hợp với các Chủ nhiệm đề tài các cấp của Học viện tổ chức hội thảo hoặc đăng tải các kết quả nghiên cứu một cách sớm nhất, được các nhà khoa học của Học viện đánh giá cao. Công tác tiếp nhận, thẩm định, biên tập, thường xuyên được cải tiến, bảo đảm kịp thời, đánh giá khách quan, chính xác chất lượng bài viết. Những bài được đưa vào biên tập, duyệt đều thể hiện tinh thần nghiêm túc, kỹ lưỡng của Tạp chí, nên chất lượng bài viết được nâng cao, tránh được những sai sót về quan điểm chính trị, về khoa học, về kết cấu và văn phong.           

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tạp chí vẫn còn một số hạn chế: còn ít những bài sắc sảo, bề thế về học thuật, tính cập nhật đối với những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; Tạp chí chưa tiếp cận tới đông đảo bạn đọc là những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền lý luận ở các trường đại học, viện nghiên cứu, trường chính trị, ban tuyên giáo các địa phương...

Phát biểu tại Hội nghị, GS, TS Nguyễn Đình Tấn (Viện Xã hội học); GS, TS Mạch Quang Thắng (Viện Lịch sử Đảng) khẳng định, trong năm qua, Tạp chí đã có những cố gắng vượt bậc, ngoài Tạp chí giấy, đã có thêm Tạp chí điện tử và Tạp chí tiếng Anh, góp phần quảng bá thành tựu nghiên cứu lý luận của Học viện và của nước ta với thế giới; Tạp chí đã đã làm tốt công tác cộng tác viên, thu hút được nhiều nhà khoa học đầu ngành cộng tác viết bài. Chất lượng biên tập bài của Tạp chí đã góp phần nâng tầm khoa học bài viết của tác giả, khắc phục được những sai sót về nội dung, văn phong, làm cho bài viết chất lượng hơn, hoàn thiện hơn. Tạp chí đã có một hướng đi mới rất đáng hoan nghênh, đó là chủ động liên kết với các Chủ nhiệm đề tài khoa học của Học viện để xã hội hóa các công trình nghiên cứu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn ít những bài sắc sảo, có tầm ảnh hưởng trong giới khoa học; sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn trong các bài còn chưa cao. Tạp chí cần thu hút thêm những nhà khoa học nước ngoài. Chuyên mục Trao đổi, nên tăng cường đăng tải những bài “gai góc”, thể hiện quan điểm, ý kiến riêng của tác giả; cần chú ý khai thác những quan điểm, cách đánh giá mới, những phát hiện mới trong nghiên cứu về chủ nghĩa Mác của các trung tâm nghiên cứu trên thế giới. Nâng cao chất lượng những bài "chế độ chính sách" của các nghiên cứu sinh, học viên cao học.

PGS, TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá, Tạp chí Lý luận chính trị là một trong những tạp chí hàng đầu của đất nước về lý luận chính trị. Cán bộ, giảng viên của Học viện Báo chí coi Tạp chí là nguồn bổ sung kiến thức lý luận quan trọng. PGS, TS Lưu Văn An cũng có cùng ý kiến với các nhà khoa học khác, cho rằng để nâng cao chất lượng Tạp chí, đóng góp hơn nữa vào mặt trận tư tưởng lý luận, cần tăng cường các bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lựa chọn đăng tải các bài của các học giả nước ngoài, trao đổi về những trào lưu tư tưởng mới; tăng cường các bài cho chuyên mục từ điển mở, bởi hiện nay rất nhiều khái niệm, thuật ngữ mới cần phải giải thích, làm rõ; nên có mục Giới thiệu sách, lựa chọn những cuốn sách tiêu biểu để giới thiệu cho độc giả tìm đọc. Hằng năm, nên lựa chọn một số bài tiêu biểu để khen thưởng, nhằm động viên, khuyến khích cộng tác viên tích cực tham gia viết bài cho Tạp chí.

PGS, TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đóng góp ý kiến tại Hội nghị

PGS, TS Phạm Công Nhất (Đại học quốc gia Hà Nội), PGS, TS Nguyễn Văn Hậu (Viện Kinh tế chính trị), đồng chí Nguyễn Duy Gia, Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng Tạp chí còn chưa có nhiều bài phản ánh hơi thở của cuộc sống, những vấn đề nóng, như lấy phiếu tín nhiệm, chống tham nhũng,…Hiện nay, Đảng ta có quan hệ hợp tác với nhiều Đảng Cộng sản trên thế giới, nên chăng Tạp chí đặt họ viết bài để có cái nhìn khách quan hơn về sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam …

 PGS, TS Lê Quốc Lý, PGS, TS Phan Thanh Khôi đã ghi nhận những kết quả mà Tạp chí đạt được trong năm 2014, đồng thời chỉ rõ nhiều bài viết trên Tạp chí còn mang tính thuyết minh, bình luận quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối của Đảng; Tạp chí cần tăng cường những bài viết nhằm luận giải, nhận thức cho đúng về chủ nghĩa Mác- Lênin; phản bác những quan điểm sai trái, đồng thời cần tránh khuynh hướng bảo thủ, giáo điều, khen ngợi một chiều. Trong năm 2014, Học viện đã hoàn thành 70 khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó có rất nhiều nội dung mới. Tuy nhiên, số bài viết về chủ đề này còn ít. Do vậy, cần tăng cường đăng tải các bài về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

GS, TS Trần Ngọc Hiên, GS,TS Lưu Văn Sùng cho rằng, để các bài viết trên Tạp chí bám sát đời sống thực tiễn của đất nước và thế giới, đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ biên tập của Tạp chí phải hiểu rõ chính trị trong giai đoạn hiện nay, nắm vững mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế, chính trị và văn hóa…phải nhận thức được xu thế vận động của thời đại, hiểu đúng thực trạng phát triển của đất nước hiện nay. Tạp chí cần chú ý đăng tải các bài phản ánh những tác động giữa lý thuyết chính trị và đời sống chính trị, hai vấn đề này phải gắn kết với nhau. Để có những bài viết sắc bén, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, thì các nhà khoa học, đội ngũ biên tập viên phải nghiên cứu một cách sâu sắc những căn cứ, gốc rễ của các học thuyết chính trị phương Tây; quan tâm tìm hiểu các trào lưu sau Mác có những xu hướng gì? Những trào lưu nào là có căn cứ, có sức thuyết phục…

         Phát biểu kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS, TS Nguyễn Viết Thảo cảm ơn sự cộng tác chặt chẽ của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện; ghi nhận những kết quả mà Tạp chí đã đạt được trong năm 2014; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015: Thứ nhất, Tạp chí cần chủ động xây dựng kế hoạch xuất bản, để tham gia nghiên cứu, đăng tải các bài viết về những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra cấp bách hiện nay, tham gia tổng kết 30 năm đổi mới, tuyên truyền những sự kiện chính trị lớn của đất nước. Thứ hai, cần xác định và phát huy được chỗ đứng riêng, những đặc thù, lợi thế của Tạp chí để cạnh tranh thành công với các tạp chí khoa học khác. Thứ ba, giữ vững tính Đảng, tính khoa học của các bài đăng trên Tạp chí. Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện nội dung và hình thức các ấn phẩm của Tạp chí, phấn đấu để Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và Tạp chí Lý luận tiếng Anh phải là một tờ riêng, chứ không chỉ là phiên bản của Tạp chí giấy như hiện nay. Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và Tạp chí Lý luận tiếng Anh phải là nơi tích hợp những thành tựu về lý luận của Học viện và của đất nước để quảng bá ra thế giới. Thứ năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cộng tác viên, công tác bạn đọc, xác định được đội ngũ cộng tác viên trọng tâm, có những biện pháp hữu hiệu hơn nữa để thu hút cộng tác viên. Đổi mới nội dung hội nghị cộng tác viên, có chế độ khen thưởng các tác giả có bài viết đạt chất lượng tốt.

                                                                           ThS Lê Minh Phương

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền