Trang chủ    Tin tức    Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Lý luận Trung ương
Thứ bảy, 17 Tháng 1 2015 15:20
1704 Lượt xem

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Lý luận Trung ương

(LLCT) - Sáng 16-1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành Kỳ họp thứ 14 để Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã nêu rõ: Năm 2014, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, quan trọng, cụ thể là hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới; góp phần tích cực vào xây dựng dự thảo văn kiện Ðại hội XII của Ðảng; tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu các đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp nhà nước "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015"; hoàn thành các chuyên đề trong Chương trình nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; xây dựng báo cáo tư vấn đạt chất lượng tốt và kịp thời để Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI “Về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; chủ động, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Ðảng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nghiên cứu lý luận và một số nhiệm vụ quan trọng khác,...

Tại kỳ họp, nhiều ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng đánh giá cao khối lượng công việc mà Hội đồng đã làm được trong năm 2014, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập, đó là: hiệu quả công tác chưa đồng đều, chất lượng một số sản phẩm chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; các thành viên của Hội đồng do bận công tác nên chưa dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công việc của Hội đồng; mô hình tổ chức của Hội đồng Lý luận Trung ương có điểm chưa phù hợp… Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để đổi mới nội dung, chất lượng, hiệu quả công tác trong năm 2015.

Kết luận Kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Năm 2015 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn… Do đó, Hội đồng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tích cực tham gia hoàn thiện Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới, phục vụ kịp thời đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng; tăng cường trao đổi, đối thoại với những người có ý kiến khác hoặc trái với đường lối, quan điểm của Ðảng; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Ðảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; xác định định hướng, đề xuất nội dung nghiên cứu Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị trong nhiệm kỳ 2016-2020; tập trung nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đang đặt ra cấp bách, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chắt lọc các nghiên cứu, các báo cáo để có những đề xuất thực hiện; triển khai thực hiện đề án"Nghiên cứu đổi mới mô hình Hội đồng Lý luận Trung ương phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ", xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

Minh Phương

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền