Trang chủ    Tin tức    Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Lý luận Trung ương
Thứ ba, 26 Tháng 5 2015 11:22
1863 Lượt xem

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Lý luận Trung ương

(LLCT) - Ngày 25-5-2014, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 15 để lấy ý kiến về 2 DDề án quan trọng: đổi mới mô hình và nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

(Toàn cảnh Kỳ họp, nguồn: internet)

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hội đồng lý luận Trung ương được thành lập 20 năm, qua 4 nhiệm kỳ Đại hội Đảng đã hoàn thành nhiệm vụ Ban Bí thư giao, có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động lý luận chính trị; nhưng cũng bộc lộ một số hạn chế. Do đó, Hội đồng cần đổi mới mô hình và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị. Vì vậy, kỳ họp thứ 15 của Hội đồng tập trung vào thảo luận hai đề án có ý nghĩa quan trọng: đổi mới mô hình Hội đồng Lý luận Trung ương và nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016 – 2020. Hai đề án này đã được tổ chức triển khai lấy ý kiến của nhiều cơ sở nghiên cứu, đào tạo. Về Đề án đổi mới mô hình, đồng chí yêu cầu các Ủy viên Hội đồng tập trung thảo luận và cho ý kiến về các vấn đề: đánh giá mô hình hoạt động qua các thời kỳ, nhấn mạnh thành tựu và hạn chế nhất là vấn đề: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và điều kiện hoạt động đồng thời đề xuất phương hướng, phương án đổi mới trong thời gian tới. Về nghiên cứu lý luận chính trị, cần tập trung xác định mục tiêu, yêu cầu; định hướng nội dung nghiên cứu giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, báo cáo quá trình và kết quả xây dựng, lấy ý  kiến đóng góp để hoàn thiện hai đề án chuẩn bị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, để xây dựng hai đề án, Hội đồng đã có quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc: thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập và tổ chức 6 hội thảo với 8 đơn vị nghiên cứu và giảng dạy. Hội đồng đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các nhà khoa học trên cả nước. Các ý kiến đều cho rằng: nên giữ mô hình Hội đồng như hiện nay, chỉ bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ. Về nghiên cứu lý luận chính trị, cần tập trung rà soát lại toàn bộ hệ thống để tránh trùng lắp; ưu tiên các vấn đề mới nảy sinh trong nước và thế giới, cấp thiết nhất là vấn đề của đất nước từ nay đến 2030 và cần có đề tài đặc biệt tổng hợp các công trình nghiên cứu lý luận cho đến nay.

Tại Kỳ họp, các ủy viên Hội đồng đều thống nhất phương án giữ nguyên tên gọi Hội đồng như hiện nay nhưng cần bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ, tập trung xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế và điều kiện hoạt động; tập hợp đội ngũ nghiên cứu lý luận trong cả nước. Công tác nghiên cứu lý luận cần tập trung vào các vấn đề lớn, giải quyết dứt điểm các vấn đề lý luận còn dở dang, tạo cơ chế thông tin tới các ủy viên trước các vấn đề hệ trọng của đất nước…

Kết luận Kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: việc xây dựng hai đề án xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nhu cầu phát triển của Hội đồng. Do đó, sắp tới, Hội đồng cần chuẩn bị, hoàn thiện báo cáo tổng kết 20 năm hoạt động của Hội đồng trình Ban Bí thư, đề xuất các vấn đề lý luận. Việc nghiên cứu cần tập trung vào ba vấn đề: đảng cầm quyền, hệ thống chính trị và đường lối phát triển đất nước.

Hoa Mai

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền