Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học: Đồng chí Hoàng Quốc Việt với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 16:02
1536 Lượt xem

Hội thảo khoa học: Đồng chí Hoàng Quốc Việt với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh

(LLCT) - Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28-5-1905/28-5-2015), ngày 27-5-2015, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Thành phố Bắc Ninh), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học: Đồng chí Hoàng Quốc Việt với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh. GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS, TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, TS Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chủ trì Hội thảo.

(Toàn cảnh Hội thảo)

Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Hải Phòng, Tỉnh ủy Bắc Ninh, Thanh Hóa, Công ty Than Mạo Khê và đại diện gia đình đồng chí Hoàng Quốc Việt cùng đông đảo các nhà khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, TS Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nêu rõ, đồng chí Hoàng Quốc Việt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nhà lãnh đạo của Đảng và giai cấp công nhân nước ta, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu vì độc lập, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, bất khuất, trung kiên, liêm khiết, giản dị, chân thành và cởi mở với đồng chí, đồng bào. Đồng chí là người cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng và nhân dân. Trên bước đường hoạt động cách mạng của mình, dù ở đâu, cương vị nào, hoàn cảnh nào, đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng luôn dành cho quê hương Bắc Ninh những tình cảm tốt đẹp, nồng hậu nhất.  

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trải qua gần 70 năm hoạt động cách mạng, dù ở đâu, cương vị, hoàn cảnh nào, đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng nêu tấm gương sáng về sự hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng; một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó là tấm gương sáng ngời về ý chí, nghị lực của người chiến sỹ cộng sản, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng nước ta. Đồng chí Hoàng Quốc Việt “đã để lại cho chúng ta tấm gương sáng về một chiến sỹ cách mạng bất khuất, trung kiên, liêm khiết, giản dị, chân thành và cởi mở với đồng chí, đồng bào, đặc biệt quan tâm đến người lao động, tính nguyên tắc kết hợp với tính linh hoạt, rất nghiêm khắc nhưng rất khoan dung, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta yêu mến và kính trọng”.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS, TS Tạ Ngọc Tấn nêu rõ: Trên mọi lĩnh vực công tác, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đạo đức trong sáng, chân thành, khiêm tốn, giản dị, yêu thương đồng chí, đồng bào. Công lao và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với Đảng và cách mạng Việt Nam là vô cùng to lớn. Đồng chí đã đi xa nhưng cuộc đời cao đẹp của đồng chí vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và trong lòng nhân dân ta.

Hơn 40 tham luận và các phát biểu tại Hội thảo tập trung làm rõ những hoạt động, cống hiến của đồng chí Hoàng Quốc Việt, người cộng sản trung kiên của Đảng, nhà lãnh đạo tài năng tấm gương đạo đức trong sáng của nhân dân và những đóng góp của đồng chí với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh.

1. Đồng chí Hoàng Quốc Việt - người cộng sản trung kiên của Đảng

Các tham luận tại Hội thảo khẳng định, đồng chí Hoàng Quốc Việt là một trong những tiền bối cách mạng, chiến sỹ cộng sản trung kiên đã góp phần to lớn và quan trọng làm nên Cách mạng Tháng Tám và xây dựng nên Nhà nước Việt Nam XHCN. Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã thể hiện một nhân cách lớn, một bản lĩnh cách mạng kiên cường, một chiến sỹ cộng sản trung kiên, trên các cương vị công tác được giao phó, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng và to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực tiễn cách mạng, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Những hoạt động cách mạng của đồng chí đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người cộng sản chân chính, suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cao cả của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, của dân tộc ta dưới ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì độc lập dân tộc và CNXH; vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cả cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và nhiệt huyết, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó đảm trách nhiều chức vụ quan trọng; và trên bất kỳ cương vị nào, đồng chí đều một lòng dâng trọn tài năng, trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng CNXH,; luôn được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tôn vinh; được nhân dân tin yêu, tôn kính.

Nhiều tham luận và phát biểu tại Hội thảo phân tích làm sáng tỏ những đóng góp của đồng chí Hoàng Quốc Việt trong quá trình xây dựng tổ chức đảng và lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng thời kỳ 1930-1945 ở cả hai miền Nam - Bắc đòi các quyền tự do, dân chủ, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động báo chí công khai của Đảng; chuẩn bị điều kiện cho khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945…

2. Đồng chí Hoàng Quốc Việt - nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam

Trên các cương vị lãnh đạo, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, giữ vững ý thức tổ chức kỷ luật và ý chí chiến đấu, trở thành một trong những nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng và giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định sự lãnh đạo tài tình của đồng chí Hoàng Quốc Việt trong việc thực hiện xuất sắc đường lối công tác mặt trận của Đảng, tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện đậm nét trong thời gian đồng chí giữ vai trò là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của đồng chí đối với công tác mặt trận đã để lại những kinh nghiệm quý báu cần tiếp tục phát huy trong giai đoạn hiện nay. Đó là kinh nghiệm về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ có năng lực làm công tác mặt trận, phát động phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ nhân dân…

Làm sáng tỏ những công lao to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt trong việc tổ chức và lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, PGS, TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh: Với cương vị là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đầu tiên và đảm nhiệm trọng trách này trong suốt 16 năm (1960-1976), đồng chí Hoàng Quốc Việt đã có những cống hiến đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm sát nhân dân. Trong công tác kiểm sát, đồng chí luôn chú trọng việc nêu cao tính đảng, coi trọng công tác xây dựng Đảng và gắn hoạt động kiểm sát vào việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng; đề cao tính dân chủ trong hoạt động kiểm sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, chăm lo việc rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ của ngành. Đồng chí để lại cho các thế hệ cán bộ kiểm sát nhiều bài học quý, nêu tấm gương sáng của người chiến sỹ cộng sản kiên cường trên mặt trận bảo vệ pháp chế, là tấm gương mẫu mực cho toàn ngành kiểm sát nhân dân học tập, noi theo.

Phân tích làm rõ những đóng góp của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam, TS Lê Thanh Hà, Phó Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn chỉ rõ, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn xác định xây dựng Đảng vững mạnh là nhân tố quyết định để xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh và tổ chức Công đoàn phải có trách nhiệm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng đến với giai cấp công nhân, vận động, tổ chức cho công nhân, người lao động thực hiện đường lối, chính sách của Đảng; nắm vững tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức để phản ánh với Đảng… Những đóng góp lý luận về Công đoàn của đồng chí vẫn đang soi sáng cho hoạt động công đoàn hiện nay.

3. Đồng chí Hoàng Quốc Việt - tấm gương đạo đức trong sáng của nhân dân

Các tham luận tại Hội thảo khẳng định, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Hoàng Quốc Việt thể hiện phong cách giản dị, cởi mở, gần gũi với nhân dân, luôn sâu sát thực tiễn, hòa mình với nhân dân, dựa vào nhân dân, gắn bó với nhân dân của đồng chí.

PGS, TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, đồng chí Hoàng Quốc Việt từ một người yêu nước, một người thợ trở thành một nhà cách mạng có uy tín, một chiến sỹ cộng sản quốc tế kiên cường, một nhà lãnh đạo lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam, cán bộ tiền bối tiêu biểu, kính mến, có sức hấp dẫn lớn, được mọi người ca ngợi khi còn sống và cả sau khi đã qua đời, trước hết và căn bản ở tư cách đạo đức và những phẩm chất làm người của đồng chí. 

4. Đồng chí Hoàng Quốc Việt với quê hương Bắc Ninh

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Khuất, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh nêu rõ, đồng chí Hoàng Quốc Việt luôn dành cho quê hương những tình cảm lớn. Mỗi lần gặp gỡ cán bộ, nhân dân địa phương, đồng chí luôn căn dặn phải đoàn kết đưa địa phương phát triển; phải quan tâm, chăm lo đời sống của các tầng lớp nhân dân, có vậy mới xứng danh quê hương có truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hiến. Đáp lại tình cảm của đồng chí, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn ghi nhớ những lời căn dặn, không ngừng phấn đấu thực hiện hoài bão, lý tưởng của đồng chí, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Ths Nguyễn Thị Lan

 

 

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền