Trang chủ    Tin tức    Lễ bế giảng Lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI
Thứ năm, 02 Tháng 7 2015 16:41
1882 Lượt xem

Lễ bế giảng Lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI

(LLCT) - Sáng ngày 2-7-2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tới.

(Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu tại Lễ bế giảng)

Dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp; đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và địa phương.

Về phía Học viện có GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, các đơn vị trực thuộc và 95 học viên của lớp.

Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI được khai giảng ngày 3-3-2015 và bế giảng ngày 2-7-2015 với 95 học viên là cán bộ chủ chốt tại các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và lực lượng vũ trang.

PGS,TS Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm lớp trong Báo cáo tổng kết lớp học, khẳng định: Đây là khóa thứ VI của Lớp dự nguồn cán bộ cao cấp, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm dành nhiều điều kiện thuận lợi; những ưu điểm của các lớp trước đã được phát huy, tồn tại được khắc phục nên lớp học đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các đồng chí học viên đã nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt chương trình học tập đã đề ra. Trong suốt 4 tháng, lớp họcđã nghiêm túc đảm bảo tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình bồi dưỡng, vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng người học. Về lý luận, chương trình đã đi sâu nghiên cứu những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành tựu phát triển mới và những nội dung cơ bản trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, bước đầu giới thiệu một số kết quả tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới. Về thực tiễn, đã hết sức coi trọng đánh giá hiệu quả của quá trình đưa lý luận, quan điểm, chủ trương, đường lối vào cuộc sống; chú trọng trau dồi kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác… Ban Chỉ đạo lớp học và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công các chuyến đi thực tế tại một số địa phương thuộc cả miền Bắc và miền Nam. Nhờ đó, sau 4 tháng học tập, 100% các học viên đều đạt điểm giỏi, xuất sắc.

(Đồng chí Tạ Ngọc Tấn trao Chứng chỉ cho học viên)

Thay mặt Ban Bí thư, Bộ Chính trị, đồng chí Tô Huy Rứa hoan nghênh, đánh giá cao sự cố gắng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở vừa kế thừa những kết quả tốt đẹp vừa rút kinh nghiệm qua năm lớp trước, đã phối hợp với các cơ quan ở Trung ương và chính quyền địa phương tổ chức thành công lớp thứ sáu. Học viện đã rất cố gắng từ khâu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, đến bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ tổ chức lớp các lớp dự nguồn, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng và đất nước trong thời kỳ phát triển mới; các đồng chí học viên đã thực hiện nghiêm túc bộ Quy chế dành riêng cho các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp và các quy chế, quy định khác của Học viện. Nhờ vậy, lớp bồi dưỡng đã trở thành hình mẫu về chất lượng học tập; về chấp hành kỷ cương, kỷ luật; về rèn luyện đạo đức, tác phong của người học viên tại trường Đảng mang tên Bác Hồ vĩ đại. 

Đồng chí nhấn mạnh: bối cảnh và nhiệm vụ mới đặt ra đòi hỏi bức thiết về một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vững vàng về tư tưởng, chính trị, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ các kiến thức, kỹ năng để gánh vác trọng trách tiếp tục đưa đất nước tiến lên trên con đường Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các đồng chí học viên của lớp chính là nguồn đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, ban, bộ, ngành ở Trung ương; được bổ sung nhiều nhận thức mới, là cơ sở để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng thời, là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, xứng đáng với sự tin cậy và quan tâm của Trung ương Đảng và Chính phủ.

Đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu các học viên cần phát huy cao nhất trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết Trung ương khóa XI; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Cần tiếp tục đổi mới chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác mọi nguồn lực vật chất và tinh thần, trong nước và quốc tế phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước. Đặc biệt, cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010-2015; dự báo khả năng thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2010-2020, nhất là khả năng thực hiện mục tiêu tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí cũng khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của chủ trương mở các lớp bồi dưỡng các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; đồng thời, cũng vui mừng khẳng định năng lực của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong tổ chức các lớp bồi dưỡng quan trọng này; hiệu quả phối hợp công tác giữa Học viện với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các địa phương và các bộ, ngành khác; đồng thời, cũng thấy rằng Trung ương Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành cần quan tâm đầu tư, phát triển Học viện hơn nữa trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

(Đồng chí Tạ Ngọc Tấn phát biểu)

GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước là niềm động viên lớn với đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và cán bộ làm công tác phục vụ của Học viện và học viên lớp học. Đồng chí cho biết, mô hình lớp học cán bộ dự nguồn lãnh đạo cao cấp đã trở thành kiểu mẫu, hơn 40 tỉnh thành đã triển khai lớp học dự nguồn cán bộ cho địa phương của mình, là sự chuẩn bị tích cực, hiệu quả cho đội ngũ cán bộ của Đảng và chính quyền địa phương trong tương lai. GS,TS Tạ Ngọc Tấn cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong quá trình tổ chức sáu khóa bồi dưỡng vừa qua.

Hoa Mai

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền