Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Công tác tổ chức thi hành pháp luật ở tỉnh Bắc Giang
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:13
8351 Lượt xem

Công tác tổ chức thi hành pháp luật ở tỉnh Bắc Giang

ĐỖ THỊ VIỆT HÀ

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đã được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo(1) và đạt được những thành quả quan trọng. Chính phủ đã và đang thực hiện bước chuyển hướng chiến lược từ đặt trọng tâm vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính liên thông, gắn kết mật thiết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Từ khóa: công tác tổ chức thi hành pháp luật, tỉnh Bắc Giang.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền