Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư duy lý luận trong tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:23
7931 Lượt xem

Tư duy lý luận trong tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

(LLCT) - Lời BBT: Thực hiện Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Đảng, ngày 16-12-2021 đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ VIII giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Những vấn đề lý luận - thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn kiện Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào” bằng hình thức trực tuyến. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng đăng bài phát biểu của GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội thảo.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền