Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bình Dương phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm bứt phá về kinh tế - xã hội
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:19
5008 Lượt xem

Bình Dương phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm bứt phá về kinh tế - xã hội

TS NGUYỄN VIỆT LONG

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương,

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Với khao khát đổi mới, Bình Dương đã vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, coi khoa học và công nghệ là động lực phát triển, gắn với hàng loạt chương trình kinh tế - xã hội, tiêu biểu là đề án Thành phố thông minh Bình Dương. Những chương trình quy mô lớn, đồng bộ đã liên kết toàn xã hội, phát huy nguồn lực “ba nhà” giúp tỉnh bứt phá, đứng đầu cả nước về nhiều mặt, được nhiều tổ chức uy tín quốc tế đánh giá cao. Bước sang giai đoạn mới, Bình Dương xác định sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo động lực để tỉnh phát triển, hướng đến Thành phố thông minh, kinh tế số, kinh tế tri thức, đáp ứng nhu cầu mới của người dân và doanh nghiệp. Bài viết trình bày về tầm nhìn và một số điểm sáng trong chiến lược thúc đẩy khoa học và công nghệ của tỉnh Bình Dương.

Từ khóa: Bình Dương; khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo; thành phố thông minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền