Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 14:44
4921 Lượt xem

Nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

ThS HỒNG THẾ VINH

Học viện Chính trị khu vực III   

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)   

 

Tóm tắt: Thực hiện đạo đức công vụ, đại đa số cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, có ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề về đạo đức công vụ, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Từ khóa: đạo đức, đạo đức công vụ, Đại hội XIII, xây dựng Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền