Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với các hoạt động của Học viện Báo chí và tuyên truyền
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 14:59
4822 Lượt xem

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với các hoạt động của Học viện Báo chí và tuyên truyền

PGS, TS MAI ĐỨC NGỌC

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, xứng đáng là một Trường Đảng, một trường đại học trọng điểm của quốc gia về đào tạo giảng viên lý luận chính trị, cán bộ báo chí - truyền thông và một số lĩnh vực khác. Bài viết khái quát quá trình lãnh đạo của Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Từ khóa: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền