Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tác động của cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giải pháp thích ứng
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 13:08
4298 Lượt xem

Tác động của cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giải pháp thích ứng

TS TRẦN TUẤN SƠN

Viện Lịch sử Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

THS NGUYỄN THỊ HUỆ

Học viện Chính trị khu vực I

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương có nhiều biến động phức tạp với sự tác động, ảnh hưởng, chi phối của các nước lớn và các tổ chức quốc tế. Việt Nam có vị trí địa - chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cấu trúc an ninh khu vực tác động trực tiếp, mang lại nhiều thuận lợi và thách thức đến môi trường an ninh của Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích về cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay, đề xuất những giải pháp thích ứng của Việt Nam.

Từ khóa: cấu trúc an ninh; khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền