Trang chủ    Từ điển mở    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:52
2421 Lượt xem

Quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế

TS NGUYỄN THẾ PHÚC
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm tôn giáo lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Trong những năm qua, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian qua. Bài viết khái quát thực trạng quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay và đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước ở địa phương trong thời gian tới.
Từ khóa: tôn giáo; quản lý nhà nước về tôn giáo; Thừa Thiên Huế.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền