Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 1-2016
Thứ tư, 27 Tháng 1 2016 11:31
2853 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 1-2016

MỤC LỤC

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.  Tạ Ngọc Tấn: Phát huy “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

8. Nguyễn Đức Bình: Tính thời sự của học thuyết Mác

13. Hoàng Chí Bảo: Xây dựng Đảng về văn hóa

20.  Nguyễn Trọng Phúc: Việt Nam 30 năm đổi mới - Thách thức và thành công

25.  Hà Kim Ngọc: Triển vọng và những giải pháp tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong 20 năm tới

30. Ngô Ngọc Thắng: Xây dựng tầm nhìn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta

35. Nguyễn Thị Nga: Xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước hiện nay

40. Trần Thị Minh Tuyết: Quan điểm của Hồ Chí Minh về đảng viên là người lãnh đạo và người đầy tớ của nhân dân

45.  Lê Duy Thắng - Trần Thị Kim Dung: Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vận dụng triết học Mác về giải phóng con người

50. Nguyễn Văn Cần: Thực hành dân chủ trong quân đội theo tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh  

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

54. Hoàng Anh: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

59.Mai Đức Ngọc: Đẩy mạnh dân chủ hóa trong công tác cán bộ

65. Nguyễn Xuân Trung: Triết lý giáo dục Việt Nam: Từ truyền thống đến Hồ Chí Minh

Thực tiễn - Kinh nghiệm

71. Nguyễn Minh Phong: Điểm nhấn kinh tế Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016

76.Phan Ngọc Trung - Phạm Thị Kim Ánh: Giải pháp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam

82. Phạm Văn Tuyển: Thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong xét xử bảo đảm tinh thần Hiến pháp năm 2013

Nhân vật - Sự kiện

87.  Mạch Quang Thắng: Một Quốc hội xây nền dân chủ lâu dài

Diễn đàn

92.  Trần Thành: Nhân dân làm chủ trong quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

97.  Phạm Văn Chúc: Góp phần nhận thức rõ thêm thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa

103. Nguyễn Đức Diện: Cần một thái độ thực tế với tôn giáo trong thế giới hiện nay

Quốc tế

108.Nguyễn Nhâm: An ninh toàn cầu năm 2016: Từ góc nhìn dự báo

115.Mai Hoài Anh - Nguyễn Thị Ngọc Loan: Trung Quốc đấu tranh trong vấn đề nhân quyền như thế nào

120.Phạm Minh Sơn - Nguyễn Thị Tú Hoa - Lê Minh Hằng: Ngoại giao công chúng của Cộng hòa Pháp

128.TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI

Tạ Ngọc Tấn: Phát huy “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thờ cúng Hùng Vương dưới dạng thờ Quốc Tổ thì chỉ có ở người Việt và ở Việt Nam. Việc thờ cúng Hùng Vương đã có từ thời xa xưa với những giá trị nổi bật được bảo tồn trên cả nước, trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài như một bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc. Cần đặc biệt quan tâm phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với tư cách là một Di sản văn hóa thế giới, khai thác di tích và Lễ hội Hùng Vương trong hoạt động du lịch hiện nay và quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và bảo tồn di sản văn hóa nhân loại.

Nguyễn Trọng Phúc: Việt Nam 30 năm đổi mới - thách thức và thành công

Trước yêu cầu khách quan và cũng là đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, Đảng đã quyết định thực hiện đổi mới. Công cuộc đổi mới gặp phải các thách thức, những nguy cơ lớn và nhiều khó khăn. Nhưng quán triệt bài học lớn: luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, Đảng ta đã từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới, phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên các lĩnh vực.

Hà Kim Ngọc: Triển vọng và những giải pháp tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong 20 năm tới

Cục diện thế giới 20 năm tới: toàn cầu hóa và hội nhập, đa cực hóa, dân chủ hóa, hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn. Việt Nam - Hoa Kỳ có những điểm tương đồng lớn. Bên cạnh đó cũng có những điểm khác biệt. Trong 20 năm tới quan hệ hai nước có đặc điểm: là mối quan hệ ngày càng quan trọng ở khu vực; mặt hợp tác cùng có lợi sẽ tiếp tục là chủ đạo, góp phần định hình khuôn khổ quan hệ ổn định lâu dài, bền vững; quan hệ đối tác toàn diện sẽ tiếp tục phát triển thực chất. Một số giải pháp thúc đẩy quan hệ: hai nước cần duy trì đà phát triển, không ngừng mở rộng trên cơ sở những tương đồng; từng bước kiểm soát và thu hẹp khác biệt; hai bên cần xử lý tốt các tác động của nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến quan hệ.

Mạch Quang Thắng: Một Quốc hội xây dựng nền dân chủ lâu dài

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946) là sự kiện lịch sử mang dấu ấn một tầm nhìn cao và xa, với giá trị pháp lý lớn lao và giá trị trên thực tế trong việc thiết lập một cách chính thức quyền lực tối cao của nhân dân trong quyền lực của một nhà nước, phản ánh bản chất của chế độ. Kết quả từ cuộc bầu cử đã bảo đảm tính chính danh, tạo nên thế đứng chắc chắn trên cơ sở giá trị chuẩn của pháp lý quốc tế để phục vụ công tác đối ngoại. Từ đó đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua các chặng đường đầy gian khổ hy sinh. Một nền dân chủ tiếp nối đã được thể hiện qua hoạt động của Quốc hội, trải qua 13 khóa, đang và sẽ được tiếp tục. 

 

 

Thông tin tuyên truyền