Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 2- 2017
Thứ tư, 22 Tháng 2 2017 16:22
3590 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 2- 2017

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2-2017

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       Nguyễn Trọng Phúc: Tác phẩm Đường cách mệnh và sự phát triển của dân tộc Việt Nam

9.       Trần Thị Minh Tuyết: Chữ Cần của Hồ Chí Minh - Từ lời nói đến hành động

15.     Lê Minh Quân: Nhà nước liêm chính

21.     Nguyễn Chí Dũng: Thực hiện quyền con người và quyền tự quyết dân tộc trong điều kiện hiện nay

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo

26.     Nguyễn Viết Thảo: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong bối cảnh mới

34.     Trần Công Trục: Tăng cường sử dụng các phương thức đấu tranh pháp lý nhằm bảo vệ chủ quyền biển, đảo

42.     Phan Văn Rân: Đối sách của Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông

49.     Hoàng Văn Nghĩa: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ góc độ luật pháp quốc tế

55.     Nguyễn Thị Quế - Bùi Đức An: Trách nhiệm và vai trò của ASEAN và các bên trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

61.     Nguyễn Nam Dương – Đoàn Mai Liên: Vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo

67.     Nguyễn Phương Dung: Ngoại giao kênh 2 trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước ta

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

73.     Nguyễn Văn Mạnh: Tiêu chí đánh giá và điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số

Thực tiễn - Kinh nghiệm

78.     Nguyễn Văn Dững: Báo chí giám sát, phản biện xã hội dưới cái nhìn của công chúng

85.     Đặng Quang Định: Sự biến đổi nhân sinh quan của cư dân đồng bằng sông Hồng thể hiện qua các lễ hội truyền thống

92.     Phan Thị Hoàng Mai: An sinh xã hội đối với nông dân ở nước ta

Nhân vật - Sự kiện

97.     Mạch Quang Thắng: Đồng chí Lê Duẩn - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Diễn đàn

101.   Nguyễn Quang Thuấn: Sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới

108.   Nguyễn Văn Ngọc: Nhận diện và đấu tranh phê phán quan điểm “muốn Việt Nam thực sự dân chủ và phát triển cần thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”

Quốc tế

115.Phạm Thanh Bằng: Cộng đồng ASEAN sau một năm hình thành

Từ điển mở

120.   Nguyễn Nhâm: An ninh con người

125.   TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI 

Thông tin tuyên truyền