Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2017
Thứ tư, 29 Tháng 3 2017 10:48
4482 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2017

MỤC LỤC

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 3-2017

3.       Đặng Thị Ngọc Thịnh: Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới, vì lợi ích của hai nước, hai dân tộc và hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và thế giới

5.       Nguyễn Xuân Thắng: Tăng cường trao đổi, cung cấp luận cứ khoa học, đề xuất chính sách góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

10.     Nguyễn Minh Tuấn: Bàn thêm về thiết chế Đảng cầm quyền ở nước ta

16.     Nguyễn Nhâm: Vấn đề an ninh con người ở Việt Nam hiện nay

22.     Nguyễn Thanh Tuấn: Quyền về thực thể tự nhiên và thực thể xã hội của con người

27.     Phan Mạnh Toàn: “Lấy dân làm gốc” trong triết lý bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

33.     Hà Đức Long: Học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo

38.     Lê Hải Bình: Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại bảo vệ chủ quyền biển, đảo

44.     Lê Thế Mẫu: Công tác đối ngoại quốc phòng góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

49.     Trương Ngọc Nam: Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 55 năm xây dựng và trưởng thành

55.     Cao Anh Đô: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

62.     Ngô Thị Khánh: Tầm quan trọng của giáo dục và bồi dưỡng thanh niên

68.     Phùng Văn Hiền: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học

Thực tiễn - Kinh nghiệm

73.     Lê Văn Đính: Tăng cường liên kết vùng nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên

78.     Lưu Ngọc Tố Tâm: Một số giải pháp phát huy dân chủ ở cơ sở

84.     Trần Văn Duy: Vấn đề công khai thông tin về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

90.     Đặng Thị Thanh Hoa: Một số giải pháp bảo đảm an ninh chính trị vùng biên giới Việt - Lào tỉnh Điện Biên

Diễn đàn

95.     Vũ Văn Hiền: Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

99.     Nguyễn Xuân Yêm: Đấu tranh chống lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” nhằm chuyển hóa chính trị ở Việt Nam

104.   Đỗ Thị Thạch – Nguyễn Anh Tuấn: Phê phán một số quan điểm phủ nhận, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

Quốc tế

110.   Nguyễn Hữu Cát - Đoàn Thị Mai Liên: “Cách mạng sắc màu” và giải pháp phòng, chống

116.   Lương Thu Hiền: Ghế dành riêng cho nữ giới tham gia cơ quan dân cử ở một số nước châu Á

121.   TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI 

Thông tin tuyên truyền