Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 4 - 2017
Thứ sáu, 12 Tháng 5 2017 09:01
3406 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 4 - 2017

Mục lục

3.       Nguyễn Xuân Thắng: Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

11.     Lê Quốc Lý: Xây dựng chính phủ kiến tạo - Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam

16.     Trương Thị Thông: Cơ chế giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú đối với Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp 

23.     Trần Nguyễn Tuyên: Chính sách kinh tế mới của V.L.Lênin và ý nghĩa thời đại

29.     Trần Thị Thu Hương: Bài học “Ý Đảng hợp với lòng dân” trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

34.     Lâm Quốc Tuấn - Nguyễn Thắng Lợi: Một số giải pháp chủ yếu nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo hiện nay

40.     Phạm Thị Túy: Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về cấu trúc của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

47.     Võ Thị Hoa - Đinh Văn Thụy: Thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế

52.     Nguyễn Thị Tố Quyên: Quan điểm của Đảng về công bằng xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

57.     Chu Tuấn Anh - Đỗ Thị Nhường: Chủ trương của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức nghề nghiệp ngành y

Nhân vật - Sự kiện

62.     Phan Văn Giang: Đại tướng Văn Tiến Dũng - Người cộng sản kiên cường, bất khuất của Đảng, vị tướng tài thao lược của Quân đội ta

Thực tiễn - Kinh nghiệm

66.     Trần Thanh Giang: Phát huy vai trò của giai cấp nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

71.     Nguyễn Thị Ngọc Hoa: Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

77.     Vũ Thành Toàn: Tác động của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Liên bang Nga

83.     Đỗ Văn Quân – Nguyễn Ngọc Lam: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu đối với lãnh đạo chiến lược

89.     Nguyễn Hoàng Hà: Hoàn thiện các thiết chế về quan hệ lao động đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Diễn đàn

94.     Lê Hữu Nghĩa: Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch - Một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của công tác tư tưởng, lý luận hiện nay

Quốc tế

100. Thái Văn Long: Nhận diện chủ nghĩa dân túy trong bối cảnh thế giới hiện nay

105. Nguyễn Trọng Bình - Nguyễn Trọng Hòa: Hiện đại hóa quản trị quốc gia ở Trung Quốc hiện nay: Nội hàm và phương hướng thực hiện

Từ điển mở

111.   Bùi Thị Cần: Trách nhiệm giải trình của chính phủ

117.   TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI 

Thông tin tuyên truyền