Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 7-2017
Thứ hai, 24 Tháng 7 2017 15:33
3490 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 7-2017

MỤC LỤC

3.       Phạm Minh Chính: Tiếp tục củng cố, giữ vững vị thế, vai trò, bản chất trường Đảng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

7.       Trần Văn Phòng: Một số giải pháp đột phá nhằm phát huy nhân tố con người trong phát triển đất nước

12.     Nguyễn Hùng Hậu: Một số vấn đề triết học của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

16.     Tô Duy Hợp: Tiếp cận hệ thống trong quản lý xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay

24.     Bùi Đình Phong: Tầm nhìn Hồ Chí Minh về giá trị Xô Viết

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-1947 --  27-7-2017)

29.     Trần Đơn: Thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với đất nước

33.     Nguyễn Thắng Lợi: Phong trào đền ơn đáp nghĩa - sự phát triển mới của đạo lý uống nước nhớ nguồn 

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

40.     Trần Thành: Đổi mới giảng dạy triết học theo hướng coi trọng trang bị và rèn luyện phương pháp tư duy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

45.     Hoàng Anh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

51.     Đinh Văn Trung: Xây dựng văn hóa Trường Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

58.     Nguyễn Thị Thu: Đào tạo nguồn nhân lực an sinh xã hội đáp ứng yêu cầu bức thiết của xã hội

Thực tiễn - Kinh nghiệm

63.     Lê Văn Lợi: Phật giáo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội

68.     Lê Tâm Đắc: Sự chuyển biến trong sinh hoạt tín ngưỡng của người H’Mông ở Sơn La hiện nay

74.     Lê Thị Thanh Huyền: Nhân lực du lịch ở Đà Nẵng - Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Diễn đàn

79.     Trần Anh Tuấn: Sắp xếp lại đội ngũ những người làm việc ở cấp xã - Một yêu cầu bức thiết hiện nay

84.     Phan Thanh Khôi: Những nhận thức sai lệch của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận chính trị

88.     Đỗ Lan Hiền: Tôn giáo học sinh thái - Thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay

95.     Nguyễn Thị Hải Vân: Những thách thức đối với Việt Nam khi thực thi TPP và yêu cầu cải cách thể chế để thích ứng

Quốc tế

101.   Phan Văn Rân: Phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới

107.   Đoàn Minh Huấn - Trần Minh Đức: Một số kinh nghiệm về phân quyền, phân cấp trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương trong cung ứng dịch vụ công ở đô thị Trung ương của Trung Quốc

116.   Đinh Thanh Tú - Lê Thế Lâm: Nhận diện chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donal Trump

122.   TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI 

Thông tin tuyên truyền