Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 10-2017
Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 15:11
4289 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 10-2017

MỤC LỤC 

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017)

3.       PHAN VĂN GIANG: Bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga với việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng

8.       NGUYỄN TRỌNG PHÚC: Luận điểm của V.I.Lênin về quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự phát triển sáng tạo trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

14.     VŨ HOÀNG CÔNG: Cách mạng Tháng Mười Nga với sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thế kỷ XX

20.     ĐỖ THỊ THẠCH - NGUYỄN ANH TUẤN: Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

27.     MẠCH QUANG THẮNG: Nhận diện để ngăn chặn, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch

32.     PHẠM NGỌC ANH - HOÀNG DIỆU THẢO: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển - Nội dung và giá trị

38.     TÀO THỊ QUYÊN: Bảo vệ Hiến pháp góp phần bảo đảm sự bền vững của chế độ chính trị

43.     LÊ VĂN TRUNG: Thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo góp phần kiểm soát quyền hành pháp ở Việt Nam

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

50.     NGUYỄN CÚC: Các cơ sở giáo dục đào tạo ở Việt Nam trước thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Thực tiễn - Kinh nghiệm

55.     NGÔ NGỌC THẮNG: Nâng cao chất lượng hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay - Vấn đề và giải pháp

61.     TRẦN THỊ THÁI: Kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012

68.     TRẦN VĂN HIẾU: Một số kinh nghiệm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp

74.     PHẠM VĂN GIANG: Giáo dục ý thức chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay 

Nhân vật - Sự kiện

79.     LÂM QUỐC TUẤN - NGUYỄN THẮNG LỢI: Kim Ngọc - Một tấm gương sáng về phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo chính trị         

Diễn đàn

85.     ĐỖ MINH CƯƠNG: Mô hình, tiêu chuẩn người lãnh đạo thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế

90.     TRƯƠNG THỊ BẠCH YẾN: Nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Quốc tế

95.     TRỊNH THỊ HOA - BÙI HẢI YẾN: Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN: Cơ hội, thách thức và triển vọng

100.   TỐNG ĐỨC THẢO - VŨ QUỲNH PHƯƠNG: Nghiên cứu ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân trong đời sống chính trị - xã hội Trung Quốc

105.   NGUYỄN TRỌNG BÌNH: Vai trò của nhà nước trong hệ thống đổi mới quốc gia ở một số nước phát triển và gợi mở đối với Việt Nam

115.   TRẦN VĂN DUY - CHỬ THỊ NHUẦN: Cơ chế bảo đảm quyền con người ở châu Âu hiện nay

120.   BOTH SRENG: Chính sách đối ngoại của Campuchia nhằm củng cố độc lập dân tộc giai đoạn 1993 - 2013

126.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền