Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 1-2018
Thứ năm, 25 Tháng 1 2018 10:38
3259 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 1-2018

MỤC LỤC

3.       TRẦN QUỐC VƯỢNG: Tiếp tục đổi mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước

Kỷ niệm 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848 - 2018)

8.       BÙI THỊ NGỌC LAN: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và giá trị định hướng con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

13.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản qua sự kế thừa và phát triển của Hồ Chí Minh

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

19.     TẠ NGỌC TẤN: Nhận thức lý luận về văn hóa, xã hội, con người: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

26.     PHẠM NGỌC ANH: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và hợp tác quốc tế

32.     BÙI ĐÌNH PHONG: Từ Chính phủ kiến thiết Hồ Chí Minh đến Chính phủ kiến tạo hiện nay

38.     TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ: Thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp với việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam

Thực tiễn - Kinh nghiệm

44.     VÕ THỊ HOA: Kết quả bước đầu sau 2 năm xây dựng chính phủ kiến tạo 

50.     HỒ THANH THỦY: Tác động của xu hướng tiêu dùng xanh đến doanh nghiệp Việt Nam

56.     NGÔ THỊ NGỌC ANH: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những giải pháp cho thị trường lao động Việt Nam

62.     NGUYỄN THỊ MIỀN: Nam Định phát triển nông nghiệp gắn với giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh

68.     LẠI THANH SƠN: Bắc giang phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020

Nhân vật - Sự kiện

71.     TRẦN ĐƠN: Hội nghị Pari - Một thắng lợi về quân sự và chính trị của Việt Nam

77.     NGUYỄN VĂN CÔNG: Nguyễn Ái Quốc về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn

81.     ĐỖ HOÀNG LINH: Hành trình Nguyễn Ái Quốc về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam

84.     CAO THỊ HẢI YẾN: Hồ Chí Minh với công tác dân vận tại Cao Bằng những năm 1941 - 1942

          Diễn đàn

88.     NGUYỄN THÁI BÌNH - TRỊNH THỊ THU HIỀN: Một sai lầm rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản

94.     NGUYỄN NHÂM: Phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

100.   HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Ảnh hưởng tiêu cực của tâm lý tiểu nông trong công tác cán bộ của Đảng ta hiện nay

105.   ĐINH THANH TÙNG: Một góp ý về mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam

Quốc tế

111.TRẦN THU MINH: Những phát triển mới trong chế độ kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc

118.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền