Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2018
Thứ tư, 28 Tháng 3 2018 09:43
3400 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2018

MỤC LỤC

Kỷ niệm 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848 - 2018)

3.  LÊ QUỐC LÝ: Những biện pháp xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa cộng sản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

8. TRẦN VĂN PHÒNG: Các lời tựa của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa phương pháp luận khoa học

14. TRẦN THỊ MINH CHÂU: Vấn đề sở hữu trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và vận dụng trong thời đại ngày nay

20. THONGSALITH MANGNOMED: Tác động của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đối với cách mạng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

25. CHU ANH ĐÔNG - TẠ VĂN THĂNG: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc

31.  D.G.NOVIKOV: 170 năm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và mô hình kinh tế - xã hội của nước Nga đương đại

35. VINOD K.SHARMA: Vấn đề môi trường, phát triển và tính bền vững trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Ấn Độ

41. HIROSHI ONISHI: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và sự phát triển chủ nghĩa Mác ở Nhật Bản

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

46. TRẦN MINH TRƯỞNG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và vận dụng vào thực tiễn hiện nay

52. ĐỖ NGỌC NINH - ĐINH NGỌC GIANG: Vận dụng một số giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng đội ngũ đảng viên và thanh đảng trong xây dựng Đảng hiện nay

60. LƯƠNG THU HIỀN: Tầm quan trọng của lãnh đạo nữ nhìn từ các lý luận hiện đại

                Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

67. ĐOÀN TRIỆU LONG: Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh 

Thực tiễn - Kinh nghiệm

72. TRƯƠNG MINH DỤC - TRƯƠNG PHÚC NGUYÊN: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số - Giải pháp quan trọng bảo đảm quyền bình đẳng dân tộc ở Việt Nam

80. ĐỖ VĂN QUÂN: Chính sách dân số ở Việt Nam: Từ “sinh đẻ có hướng dẫn” đến “dân số và phát triển”

87. PHẠM NGỌC HÒA: Những thách thức trong thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều đối với đồng bào dân tộc thiểu số

                Nhân vật - Sự kiện

92. PHẠM HỒNG CHƯƠNG: Đồng chí Chu Huy Mân - Người chiến sĩ quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh

                Diễn đàn

96. NGUYỄN THÁI BÌNH - LÊ THỊ TÌNH: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân

101. PHẠM THỊ HẰNG: Phương thức tiếp nhận văn hóa phương Tây của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Quốc tế

107. THÁI VĂN LONG: Dự báo xu hướng cạnh tranh nước lớn tại tiểu vùng Mekong

114. NGUYỄN THỊ THANH VÂN: Quan hệ Mỹ - ASEAN dưới thời Barack Obama và những chuyển động trong giai đoạn hiện nay

120. NGUYỄN NHÂM - LÊ THỊ HƯƠNG: Quan hệ Mỹ - Trung:  Sự cọ xát giữa hai đại chiến lược?

126.  TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền