Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 4-2018
Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018 16:59
3574 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 4-2018

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác

3.         NGUYỄN HÙNG HẬU: C.Mác - Nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại

8.         TRẦN THÀNH: Tư tưởng chuyên chính vô sản của C.Mác và sự vận dụng sáng tạo ở Việt Nam trong Đổi mới

14.        NGUYỄN TRỌNG PHÚC: Di sản tư tưởng của C.Mác sống mãi với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

19.        VŨ HỒNG SƠN: Tư tưởng của C.Mác về đặc trưng của sở hữu xã hội chủ nghĩa

26.        ĐẶNG QUANG ĐỊNH: Giá trị vững bền của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

32.        BÙI ĐÌNH PHONG: Quyền lực mềm của Hồ Chí Minh

37.        NGUYỄN HUY PHÒNG: Thách thức trong kiến tạo hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay

42.        ĐINH NGUYỄN AN: Vai trò của Nhà nước trong hội nhập quốc tế của Việt Nam

50.        NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN: Thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

56.        NGUYỄN HOÀNG HÀ: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề việc làm và quan hệ lao động

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

64.        NGUYỄN HỒNG ĐIỆP: Học tập phong cách lý luận Hồ Chí Minh của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường 

Thực tiễn - Kinh nghiệm

70.        TrẦN THỊ MINH TUYẾT: Xây dựng chính phủ điện tử - Bước phát triển tất yếu trong quá trình cải cách hành chính

76.        PHAN TRỌNG HÀO: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ

81.        NGUYỄN THỊ MIỀN: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Những rào cản và giải pháp khắc phục

87.        HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Tác động của đạo Tin Lành đối với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số

93.        NGUYỄN ĐỨC MẠNH: Làm gì để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở khu vực công?

Diễn đàn

97.        MẠCH QUANG THẮNG: Có phải gặm nhấm quá khứ để quên đi hiện tại?

101.      VŨ HOÀNG CÔNG: Chống tham nhũng không phải là đấu đá phe phái mà vì sự sống còn của chế độ, danh dự và uy tín của Đảng

Quốc tế

107.      NGUYỄN THỊ QUẾ - NGUYỄN THỊ MINH THẢO: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng 

113.      NGUYỄN VĂN DU - TRỊNH THỊ HOA: Nỗ lực của Đảng nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử cấp địa phương năm 2017 và hướng tới Tổng tuyển cử nhiệm kỳ VI (2018 - 2023)

118.      TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền