Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 9-2018
Thứ tư, 26 Tháng 9 2018 16:16
4130 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 9-2018

MỤC LỤC 

3.     NGUYỄN XUÂN THẮNG: Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Học viện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

9.     TRẦN KHẮC VIỆT: Bàn về nội dung lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

14.   PHẠM DUY ĐỨC: Văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam hiện nay

20.   HỒ XUÂN QUANG - NGUYỄN TUẤN ANH: Quá trình nhận thức và phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về kiểm soát quyền lực nhà nước thời kỳ đổi mới

27.   HOÀNG NGỌC HẢI: Phát huy nguồn lực lao động cho quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam

34.   PHẠM ANH HÙNG: Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản nhìn từ lý luận của C.Mác và thực tiễn thế giới ngày nay

41.   LÊ QUỐC: Nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân Việt Nam trong điều kiện hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0

        Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

46.   ĐÀO THỊ THANH THỦY: Đổi mới mô hình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các đại học công lập đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Thực tiễn - Kinh nghiệm

52.   NGUYỄN THỊ THANH NHÀN:Nâng cao chất lượng hoạt động ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã ở nước ta hiện nay 

59.   ĐỖ VĂN QUÂN - LÊ TRUNG KIÊN:Chính sách tiền lương ở Việt Nam - Những chặng đường cải cách

67.   TRẦN THỊ HỒNG HẠNH:Vi phạm pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

           74.     NGUYỄN THANH HUYỀN:Một số điển hình trong thực hiện pháp luật dân chủ cơ sở

  Diễn đàn

81.   LƯU VĂN SÙNG:Giải quyết tốt vấn đề an dân góp phần phòng ngừa “điểm nóng”, “vụ việc phức tạp”

86.   HOÀNG THỊ LAN:Những hiện tượng mới trong quan hệ dân tộc - tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc nước ta hiện nay

Quốc tế

92.   NGUYỄN HỮU CÁT - VŨ QUANG ĐỨC:Trung Quốc thực hiện chính sách đối ngoại và các tác động đến khu vực châu Á -Thái Bình Dương

98.   NGUYỄN DƯƠNG HÙNG:Chủ nghĩa dân túy và những thách thức đối với Liên minh châu Âu

104.LÊ THỊ THU MAI: Nhà nước kiến tạo phát triển Nhật Bản và một số gợi mở cho Việt Nam hiện nay

112.ĐÀO THỊ NGUYỆT HẰNG: Chính sách ngoại giao kinh tế của Hàn Quốc đối với Việt Nam

118.TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền