Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 2-2019
Thứ ba, 19 Tháng 3 2019 15:52
1653 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 2-2019

MỤC LỤC 

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

3. Mạch Quang Thắng: Giữ gìn kỷ luật của Đảng theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh

9. Nguyễn Thế Thắng:Giá trị của tác phẩm: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

15. Trần Văn Hải, Trần Hải Minh:Tính nhân văn của học thuyết Mác và ý nghĩa thời đại của nó

22. Nguyễn Phú Lợi: Sự biến đổi đời sống tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp 4.0

 

30. Lê Thế Phong: Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và công tác xây dựng Đảng hiện nay

ĐÀO TẠO -BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

37. Trương Thị Thông, Nguyễn Văn Thắng: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường chính trị cấp tỉnh

41. Lê Thị Thục: Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp cao ở Cộng hòa Pháp và một số kinh nghiệm cho Việt Nam

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

46. Nguyễn Mạnh Hà:Một vài nét về diễn biến, nguyên nhân và mục tiêu của cuộc tiến công biên giới phía Bắc Việt Nam (tháng 2-1979)

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

51. Trần Nguyễn Tuyên: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

57. Hồ Thanh Thủy: Giải quyết tốt các mối quan hệ trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

63. Nguyễn Thị Thanh Hải: Vai trò của các cơ quan tố tụng trong việc xử lý hành vi bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay

70. Trần Văn Thạch: Tác động của báo chí đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển, đảo

75. Nguyễn Huy Phòng: Thách thức trong xây dựng văn hóa công vụ ở nước ta hiện nay

81. Phan Thuận: Biến đổi cơ cấu xã hội - nghề nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

DIỄN ĐÀN

88. Ngô Hà Trường Sơn: Kết nạp đảng viên - Thà ít mà tốt

93. Chu Tuấn Anh, Đỗ Thị Nhường: Tác động của kinh tế thị trường đối với y đức và một số giải pháp nâng cao y đức của cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay

QUỐC TẾ

99. Nguyễn Trọng Bình:Nhận thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc về các mối quan hệ lớn cần giải quyết đúng đắn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

106. Phan Duy Quang: Điều gì đằng sau các hành động của chính quyền Donald Trump

112. Souk Phongphijit: Vai trò của tư duy lý luận trong quá trình đổi mới ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thông tin tuyên truyền