Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 5 - 2019
Thứ ba, 21 Tháng 5 2019 13:09
3401 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 5 - 2019

MỤC LỤC

50 năm thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

3.       TRẦN VĂN PHÒNG: Đấu tranh chống cái cũ, xây dựng cái mới trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

8.       VŨ VĂN PHÚC: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và ngày mai 

13.     NGUYỄN THẾ THẮNG: Niềm tin vào sức mạnh của nhân dân trong Di chúc của Hồ Chí Minh

18.     NGUYỄN VĂN CÔNG: Điều mong muốn cuối cùng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

22.     PHAN VĂN RÂN - NGÔ CHÍ NGUYỆN: Mối quan hệ giữa địa chính trị và địa kinh tế: Lý luận và thực tiễn

32.     PHAN HỮU TÍCH: Quán triệt quan điểm của V.I.Lênin về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và thanh lọc đảng viên 

39.     AN NHƯ HẢI: Lý luận về phát triển kinh tế ở Việt Nam: Thành tựu và hạn chế

46.     TỐNG ĐỨC THẢO: Kiểm soát quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền

53.     VÕ CHÂU THẢO: Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên hiện nay

59.     ĐỖ HOÀNG LINH: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng

64.     NGUYỄN VĂN DƯƠNG - LƯỜNG THỊ LAN: Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường sinh thái

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

70.     NGUYỄN NGỌC HÒA: Chất lượng đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị khu vực III - Thực trạng và những định hướng đổi mới

          Nhân vật - Sự kiện

76.     TRẦN ĐƠN: Bài học về nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ

82.     VŨ THỊ HỒNG DUNG - NGUYỄN THỊ HUYỀN CHI: Từ Điện Biên Phủ đến Giơnevơ - Con đường kết thúc chiến tranh của Pháp ở Việt Nam

89.     TRẦN THỊ THU HƯƠNG - NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ: Đồng chí Trần Phú với công tác xây dựng Đảng trong những năm đầu thành lập

Thực tiễn - Kinh nghiệm

95.     NGUYỄN THỊ MIỀN: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

101.   NGUYỄN TRỌNG BÌNH: Tăng cường xây dựng đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay

Diễn đàn

109.   PHAN XUÂN SƠN - NGUYỄN THỊ THANH DUNG: Chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam từ góc nhìn văn hóa và phát triển

Quốc tế

117.   NGUYỄN THỊ QUẾ - MAI HOÀI ANH: Đối sách của Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn và các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng hiện nay

125.   THÁI VĂN LONG - PHẠM HỒNG KIÊN: Nợ công tăng cao - Nguy cơ đẩy thế giới vào vòng khủng hoảng mới

130.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền