Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2021
Thứ năm, 19 Tháng 8 2021 13:21
4986 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 8-2021

 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

3.       NGUYỄN TRỌNG CHUẨN: Những điểm mới về hệ quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

9.       NGUYỄN TRỌNG PHÚC - NGUYỄN THỊ THANH HÀ: Bản lĩnh chính trị của Đảng với xây dựng Đảng về chính trị theo quan điểm Đại hội XIII

16.     NGUYỄN DŨNG ANH: Quá trình nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

22.     PHẠM ANH HÙNG: Tư tưởng của C.Mác về chủ thể hoạt động hiện thực hóa và ý nghĩa trong xác định động lực phát triển nước ta hiện nay

29.     DOÃN THI CHÍN - ĐOÀN MẠNH HÙNG:  Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

36.     NGUYỄN TUYẾT HẠNH:  Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về an sinh xã hội trong thời kỳ đổi mới

          Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

42.     NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG: Phê phán các luận điệu xuyên tạc tự do báo chí ở Việt Nam của Tổ chức Phóng viên không biên giới

48.     TRƯƠNG THỊ KIÊN: Các yếu tố liên quan đến hiệu ứng từ thông tin sai lệch về “điểm nóng” trên mạng xã hội   

53.     NGUYỄN THANH TUẤN: Đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

57.     NGUYỄN VĂN LÝ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

62.     NGUYỄN VĂN LƯỢNG: Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

68.     NGUYỄN THỊ THANH NHÀN: Xây dựng trường chính trị chuẩn, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

Thực tiễn - Kinh nghiệm

75.     NGUYỄN MẠNH HÙNG: Đẩy mạnh liên kết vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ 

83.     VŨ THẾ TÙNG: Vai trò của hợp tác xã trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân ở tỉnh Hưng Yên 

88.     HÀ VIỆT HÙNG: Công tác dân số nhằm bảo đảm cơ cấu giới tính ở Việt Nam  

96.     VŨ VĂN PHONG: Đổi mới nội dung, phương pháp phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

101.   HỒ THỊ THANH BẠCH: Thông điệp về biến đổi khí hậu trên báo in địa phương đồng bằng sông Cửu Long  

Nhân vật - Sự kiện

107.   LÝ VIỆT QUANG - PHẠM VĂN MINH: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng nhân văn và yêu chuộng hòa bình

113.   TRẦN THỊ THU HƯƠNG: Đồng chí Lê Quang Đạo trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam 

Quốc tế

120.   VÕ XUÂN VINH - TRẦN KHÁNH: Cạnh tranh chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Mianma

127.   QUÁCH THỊ HUỆ: Những ưu tiên trong chính sách an ninh của Tổng thống Mỹ Joe Biden

133.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền