Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Năng lực truyền thông chính trị của báo chí số
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:44
6986 Lượt xem

Năng lực truyền thông chính trị của báo chí số

PGS, TS TRƯƠNG THỊ KIÊN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Ở Việt Nam, báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Hoạt động báo chí cũng là hoạt động chính trị, nên truyền thông chính trị được xem là một nhiệm vụ cao cả của báo chí. Khắc phục những hạn chế của báo chí truyền thống, sự ra đời của báo chí số đã góp phần nâng cao năng lực truyền thông chính trị của báo chí. Trên cơ sở chỉ ra mối quan hệ giữa báo chí với chính trị và những đặc thù của báo chí số, bài viết tập trung phân tích năng lực truyền thông chính trị của báo chí số, để từ đó phát huy hơn nữa năng lực này.

Từ khóa: báo chí số, năng lực truyền thông, truyền thông chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền